nieuws

Gelderland bereid mee te werken aan aanleg Betuwelijn

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn in principe bereid mee te werken aan de aanleg van de Betuwelijn, het goederenspoor tussen Rotterdam en Duitsland. Uit de voorlopige reactie op het ontwerp-tracebesluit van minister Jorritsma (Verkeer) blijkt dat GS nog wel enkele bezwaren hebben, maar dat deze in een gesprek met de bewindsvrouw zijn op te lossen. Als Provinciale Staten op 22 mei definitief akkoord gaan, zal de provincie de Betuweroute opnemen in haar streekplan.

De problemen die er nog liggen zijn onder meer de bescherming van het natuurgebied Gelderse Poort. Gelderland wil dat het Rijk de politiek zwaar bevochten tunnel onder het Pannerdensch Kanaal bij Bemmel doortrekt naar Zevenaar. Daardoor blijft het natuurgebied ongeschonden. Als dat niet gebeurt, dan zou de “landschappelijke inpassing” van het spoor door het noordelijk deel van de Gelderse Poort beter moeten. Ook de grenswaarden voor geluidsoverlast die de overheid wil aanhouden zijn volgens Gelderland nog te hoog.

Woordvoerder W. Hombrink van de provincie Gelderland denkt dat Jorritsma open zal staan voor de nog resterende bezwaren. “Ik neem aan dat als de minister onze mening vraagt over het ontwerp-besluit voor de lijn, zij dan ook bereid is serieus te kijken naar onze bezwaren. Ik denk dat we er wel uitkomen.”

Reageer op dit artikel