nieuws

Friesland prefereert aquaduct in rijksweg 31

bouwbreed

De provincie Friesland geeft in principe de voorkeur aan de realisatie van een aquaduct in plaats van een hoge brug in de te verdubbelen rijksweg 31 tussen Leeuwarden en Drachten. De provincie houdt een slag om de arm door te stellen dat een aquaduct alleen gebouwd wordt als dat binnen het financiele plaatje past. Nog voor de zomer valt de definitieve beslissing.

Directie Noord-Nederland van Rijkswaterstaat is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de verdubbeling van rijksweg 31 die ruim f. 60 miljoen vergt. Met de bouw van een deel van de infrastructurele werken is inmiddels een begin gemaakt. De nieuwe weg wordt op z’n vroegst in 2001 in gebruik genomen.

Onderdeel van de verdubbeling is de aanleg van een aquaduct of een verhoogde brug ter hoogte van het vaarwater Langdeel. Uit het mer-rapport van Rijkswaterstaat komt naar voren dat de huidige lage brug over het Langdeel tussen Leeuwarden en Drachten een belemmering vormt voor de recreatievaart. Bovendien moet het brugdek enige malen per jaar verwijderd worden voor de doorvaart van grote zeeschepen, die op een werf in het naburige dorp Warten worden gemaakt, waardoor het wegverkeer wordt gestremd.

De realisatie van een aquaduct is echter wel aanmerkelijk duurder dan de bouw van een verhoogde brug, namelijk zo’n f. 28 miljoen. Friesland geeft dus de voorkeur aan de duurdere variant. Minister Jorritsma geeft naar verwachting in juni uitsluitsel.

Reageer op dit artikel