nieuws

Friese molenbestand staat te verpauperen

bouwbreed Premium

De stichting Fryske Mole heeft de komende jaren minstens een half miljoen gulden nodig voor de restauratie van molens. Volgens de stichting, die met een bezit van 47 molens de grootste moleneigenaar in Nederland is, dreigt het Friese molenbestand te verpauperen. De stichting steekt jaarlijks f. 200.000 in het onderhoud van de molens.

Daarvan is f. 175.000 afkomstig van het Rijk, de provincie en gemeenten. Onvoldoende meent de stichting die vooral de gemeenten de schuld geeft van de dreigende verloedering van de molens. “Ze schuiven de restauratie van molens vele jaren voor zich uit”, aldus secretaris van de stichting Andre Cramer in de Leeuwarder Courant. De komende tijd is zo’n f. 500.000 nodig om de achterstand weg te werken. Iedere 25 jaar zijn de molens aan een restauratie toe.

Reageer op dit artikel