nieuws

Extra onroerende zaak-belasting moet terug naar huurders

bouwbreed

De woningcorporaties zullen in 1997 als gevolg van een hertaxatie van hun woningbezit circa f. 150 miljoen extra aan onroerende zaak-belasting kwijt zijn. Ook voor de huurders zullen de kosten als gevolg van de herwaardering met vele miljoenen stijgen. De Nationale Woningraad vindt dat als de eigenaar-bewoners via het huurwaardeforfait worden gecompenseerd voor de lastenstijging, ook de huurders en sociale verhuurders moeten worden gecompenseerd.

Volgens algemeen directeur N. van Velzen van de NWR is de aandacht in de politieke discussie voor de gestegen OZB voor eigenaar-bewoners onaanvaardbaar. De eigenaar-bewoner heeft namelijk jarenlang geprofiteerd van de te lage taxaties. Compensatie is dan ook buiten proportie, aldus Van Velzen. Hij roept de corporaties op hun beurt op waar mogelijk de OZB-aanslagen aan te vechten. Dit om de nadelige gevolgen voor de huurders met een smalle beurs zoveel mogelijk te beperken.

Reageer op dit artikel