nieuws

Esha-dakrol wordt spanningsvrij gelegd

bouwbreed Premium

Esha heeft een nieuwe dakrol Esha-Universal op de markt gebracht. Het betreft een dakrol die is ontwikkeld uit een nieuw compound POCB (Poly Olefin Copolymeer Bitumen). De belangrijkste eigenschap van deze rol is dat hij krimp- en spanningsvrij op platte en flauwhellende daken kan worden gelegd.

De Esha-Universal is door Esha, marktleider in bitumineuze dakbedekkingen, ontwikkeld als eenlaagse dakbedekking. De dakbaan heeft een dikte van 3,1 mm, en bestaat uit een onderlaag van 2 mm voor het branden en een toplaag van 1,1 mm. De dakbaan is wortelvast.

“De dakrol is te beschouwen als een composiet materiaal. Dat wil zeggen dat het met al zijn ingredienten als boven vermeld, alsmede met de vulstoffen en de wapening een homogene massa vormt. De wapening bestaat uit een combinatie van glas- en polyestervezel”, aldus drs J.P. Wortelboer van de Research en Technology-afdeling van Smid en Hollander Service BV. Deze afdeling heeft drie jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze bijzondere Esha-Universal dakrol. De rol is na gebruik namelijk voor de volle 100% te recyclen. “Het hindert daarbij niet als er wat restmateriaal van de isolatie aan de rol blijft zitten. Bij terugname, die door de leverancier Esha Nederland BV te Groningen op minimaal 25 jaar na levering wordt gesteld, wordt het materiaal in de fabriek gescheiden. De meeste materialen worden opnieuw gebruikt als vulstof voor de nieuw te fabriceren dakrol. Voor het kleine percentage overig materiaal wordt bekeken hoe het opnieuw is te gebruiken”, aldus Wortelboer. De produktiemethode geschiedt volgens Iso 9002. Er is patent op aangevraagd.

Eigenschappen

De Esha-Universal dakrol heeft bijzondere eigenschappen. Hij heeft een vloeiweerstand van 150 gr. C. Dat is vooral van belang om snel en gelijkmatig te ke vloeien bij branden. De rol is overigens volgens alle bekende technieken op het platte dak te verwerken. Hij kan worden gebrand, volzat en partieel worden gekleefd, mechanisch bevestigd of worden gefohnd.

De rol is te verwerken bij een temperatuur tot -25 gr. C, waarbij hij nog flexibel blijft en hoger. Hij is maximaal bestand tegen een temperatuur van 170 gr. C. Heel belangrijk is voorts dat de dakbaan 0% krimp vertoont in het hele temperatuurgebied en geen spanningen kent, ook niet in de overlappen. Dat betekent, dat zich onder geen enkele omstandigheid luchtbelvorming voordoet, voor zover het de dakrol betreft. Geen krimpspanning houdt tevens in, dat de kans op scheurvorming nihil is. Dat is belangrijk bij mechanisch bevestigen. Daarbij doen zich in het algemeen de meeste problemen voor door krimp en spanningen. Bij de Esha-Universal dakbaan is dit niet het geval. Aangezien het branden van de betrekkelijk dunne dakbaan wel enige vaardigheid vereist, raadt Esha Nederland dakdekkers aan gratis een korte cursus bij het bedrijf in Groningen te volgen.

Standpunt herzien

Juist mede doordat de Esha-Universal dakbaan zulke goede krimp- en spanningseigenschappen bezit, heeft BDA Bureau Dakadvies te Gorinchem zijn standpunt inzake eenlaagse dakbedekkingen herzien.Voorheen heeft BDA altijd nadrukkelijk zijn voorkeur uitgedragen voor een tweelaagse dakbedekking. Prof. ir.N.A. Hendriks stelde bij de presentatie van de nieuwe dakrol door Esha in Groningen, dat de eenlaagse dakbedekkingen zoveel zijn verbeterd, dat ze nu mede uit milieu-oogpunt zonder problemen zijn toe te passen, mits dit uiterst zorgvuldig gebeurt.

In 1980 was een krimp van 2% aanvaardbaar. De laatste jaren is volgens Hendriks bij de meeste toplagen de krimp niet meer dan 0,2% en nu bij de Esha-Universal zelfs 0%. Bovendien is een eenlaagse dakbedekking minder belastend voor het milieu, dan een meerlaagse. Zeker als er geen sprake is van recycling, maar van storten of verbranden.

Verder komen er bij de produktie van de dakrol noch bij brand schadelijke stoffen vrij. De dakrol is vliegvuurbestendig gemodificeerd. In lengte is hij beperkt gehouden. Dit om het tillen ervan te vergemakkelijken. De rol heeft een lengte van 10 m en een breedte van 1 m en weegt 3100 gram per m2. De baan heeft een treksterkte van 800 N/50 mm in de lengterichting en 600 N/50 mm in de breedterichting. De rek bij breuk in lengte- en breedterichting is 60%.

Reageer op dit artikel