nieuws

Einde artikel 12-tijd Hilversum in zicht

bouwbreed

Hilversum heeft uitzicht op het einde van de armoedestatus als artikel-12-gemeente. De gemeente is met grote stappen op weg naar een gezonde boekhouding. Dit blijkt uit de gemeentelijke voorjaarsnota die deze week door B en W is gepresenteerd.

Volgens burgemeester J. Kraaijeveld-Wouters begint het strenge bezuinigingsbeleid van de gemeente van de afgelopen drie jaar in combinatie met de artikel-12-status vruchten af te werpen. Tussen eind november vorig jaar, het begin van de artikel 12-status waarbij de gemeente in feite onder rijkscuratele kwam, en de presentatie van de voorjaarsnota blijkt het gemeentelijke tekort teruggebracht te zijn van f. 123 miljoen tot circa f. 80 miljoen gulden.

Een verdere terugdringing van het tekort is afhankelijk van de uitkomst van de discussie omtrent de Financiele verhoudingswet in de Tweede Kamer en onder meer een voor Hilversum gunstig besluit om de kosten van beheer van jonge monumenten voor rekening van het rijk te laten komen. De Gooise centrumgemeente heeft namelijk relatief een overvloed aan jonge monumenten, zoals de vele objecten van de hand van de vroegere stadsarchitect Dudok.

Hoewel het Hilversumse college geen bedragen noemt, zegt een woordvoerder dat het tekort in het gunstigste geval teruggebracht kan worden tot zo’n f. 30 miljoen. Volgens de planning zou Hilversum op 1 januari 2000 weer ‘bij’ moeten zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels