nieuws

Dura groeit gestaag naar ontwikkelende aannemer

bouwbreed Premium

Het versterken van de eigen organisatiestructuur en verbetering van de financiele slagkracht was voor Dura Bouwgroep vorig jaar belangrijker dan het vinden van een geschikte overname kandidaat. “We blijven wel geinteresseerd in bedrijven die onze posities ke aanvullen in gebieden waar we niet of onvoldoende actief zijn.”

Geen vuiltje aan de lucht voor de Rotterdamse aannemer Dura. Terwijl concurrenten van dezelfde omvang, of zelfs groter, alle zeilen moeten bijzetten begint de enkele jaren geleden ingezette strategie vruchten af te werpen. “We beginnen steeds meer een ontwikkelende aannemer te worden. Nu zijn we met complexe woningbouwtaken bezig die pas na de eeuwgrens worden gebouwd, dat was voor deze organisatie drie jaar geleden nog niet aan de orde”, zeggen drs. A.L.M. Nelissen en ing. D. van Well, beiden directieleden van Dura Bouwgroep, in een korte toelichting op de jaarcijfers 1995. “Alleen zo’n veranderingsproces duurt een geruime tijd. In 1992 realiseerden we f. 100 miljoen in vastgoedontwikkeling. In 1997 moet dat f. 300 miljoen zijn en de grootste groei wordt pas in 1996 en 1997 gerealiseerd.”

Om de vooralsnog autonome expansie mogelijk te maken is geld, veel geld nodig. Daartoe werd in 1995 bij huisbank ABNùAmro een financieringsarrangement aan gegaan. Het garantievermogen is mede hierdoor in drie jaar tijd opgelopen van f. 38 miljoen naar f. 65,4 miljoen. Overigens ging men in 1994 naast ABNùAmro ook met ING in zee, deze bank verschafte Dura een achtergestelde lening.

“Het kapitaalbeslag van vastgoedontwikkeling is groot. Ruim f. 200 miljoen van de omzet is nu vastgoedontwikkeling en om de balans, die steeds langer wordt, gezond te houden, is deze versterkt. Ruim 50 procent van deze omzet is gerelateerd aan woningbouw.”

Uit de monden van de twee heren valt overigens geen onvertogen woord te horen over de eigenaar van Dura Bouwgroep, Dura International, de houdstermaatschappij van de familie Dura. “Er is beslist geen sprake van een knellende familiestructuur. Het contact is heel plezierig. Middels dividendpolitiek, er is een zeer gematigde afdracht van f. 3 miljoen, financieren zij mede de groei van de onderneming. Maar alleen door winstinhoudingen redden we het niet, daarom moest ook een achtergestelde lening worden aangetrokken.”

Geen gww-activiteit

Alle vijf de werkmaatschappijen droegen bij aan de winst van de Bouwgroep. De omzetten van utiliteits- en woningbouw stegen respectievelijk naar f. 267 miljoen en f. 276 miljoen. Alleen renovatie aan woningen blijft ten opzichte van 1994 achter: f. 86 miljoen. “We blijven zeker in deze activiteit”, stellen beide directeuren duidelijk. “Het is onderdeel van ons totale pakket. Totaal werden in nieuwbouw en renovatie 3520 woningen in 1995 opgeleverd.”

Veel van uw concurrenten zeggen pas een goede ontwikkelaar te zijn als er ook een onderdeel gww in zit, dat missen jullie.

“We zien het niet als een gemis. Dergelijke werkzaamheden laten we door partners en/of onderaannemers doen. Zo werd voor de moeilijke fundering van WTC Schiphol Dirk Verstoep ingeschakeld.”

De wil bij de Rotterdamse onderneming om over te nemen is er, “veelal zijn kandidaten nogal duur, of sluiten ze onvoldoende aan op onze wijze van werken.” Om meer evenwicht in de omzet te krijgen, tegen de 60 procent van de omzet komt uit de Randstad, tracht men in andere delen van Nederland ook te beginnen. “Het zou dan gaan om dezelfde activiteiten en mogelijk dat een verbreding er dan ook in zit. Het gaat ons om een bredere dekking binnen de landsgrenzen. Op dit moment voeren we geen gesprekken die in een gevorderd stadium zijn.”

Dura ontwikkelde en bouwde in 1995 het hoofdkantoor van de P en C Groep in Zoetermeer

Jaarcijfers Dura Bouwgroep BV

1995 1994

Omzet in – mln 665,084 557,832 Bedrijfsresultaat in – mln 13,042 11,890 Winst in – mln 8,881 8,195 Orderportefeuille in – mln 539 530

Reageer op dit artikel