nieuws

Duitse aannemers woest op werkgeversverbond

bouwbreed

De Duitse bouwwerkgevers zijn woest op de centrale werkgeversorganisatie BDA, omdat die gestemd heeft tegen het algemeen verbindend verklaren van de cao. Hierdoor blijft het voor buitenlandse bouwondernemers mogelijk veel lagere lonen te betalen.

Reden voor het BDA om tegen het voorstel te stemmen het minimumloon algemeen verbindend te verklaren, was dat dit in de bouw ver uitstijgt boven de minimumlonen in andere bedrijfstakken. Ook in vergelijking met de meeste lonen voor vaklieden is het loon voor de bouwvakker hoog. Door verbindend verklaring zou het gevaar dreigen van opwaartse druk op alle lonen.

In Duitsland ligt het uurloon per 1 december dit jaar in de bouw op 18,60 DM voor het westen van het land en op 17,11 DM voor het oosten.

De twee grote werkgeversorganisaties in de Duitse bouw reageerden furieus. Zij dreigen nu het BDA te verlaten omdat zij zich door die club niet meer vertegenwoordigd voelen. “Het BDA draagt nu de hoofdverantwoordelijkheid voor de stijging van de werkloosheid in de bouw”, zo zegt een woordvoerder van de bouwwerkgevers. Daarnaast zijn zij niet bang voor opdrijvende werking van de lonen in andere sectoren, omdat die niet te vergelijken zijn met de bouw.

Werkloos

In Duitsland zijn ongeveer 350.000 bouwvakkers werkloos. De bouwwerkgevers verwachten dat dit aantal met 100.000 tot 300.000 zal stijgen als gevolg van het niet verbindend verklaren van het minimumloon. Grootste probleem is de enorme toevloed aan buitenlandse werknemers, vooral uit Portugal, Engeland en Ierland, die tussen de 5 en 10 DM per uur verdienen. In totaal gaat het om ongeveer 300.000 bouwvakkers van binnen de Europese Unie.

Daarnaast lopen er nog zo’n 100.000 illegale bouwvakkers van buiten de EU rond.

Zwarte dag

Ook de Duitse Bondsregering is niet blij met het BDA. De Duitse minister van Arbeid, Norbert Blum sprak van een zwarte dag voor de betrekkingen tussen de sociale partners. Voor hem is het vooral zuur, omdat ‘zijn’ Wet tegen de loondumping in de bouw, die sinds 1 maart van kracht is, hiermee volledig onderuitgehaald is.

Zijn collega voor de bouw, Klaus Topfer, noemde de houding van de BDA volstrekt onbegrijpelijk. Hij drong er bij de verantwoordelijke partijen op aan snel met een alternatieve oplossing te komen.

Afspraken

De bouwwerkgevers sluiten niet uit dat als gevolg van de nu ontstane situatie er afspraken gemaakt ke worden over verlaging van het minimumloon in de bouw. Op die manier zou eventueel het BDA alsnog overgehaald ke worden akkoord te gaan met verbindend verklaring van dat loon.

Overigens zullen de organisaties van bouwwerkgevers op 12 juni beslissen of zij nog aangesloten blijven bij het BDA. Want die blijft in hun ogen de gebeten hond.

Reageer op dit artikel