nieuws

Duisenberg weg bij Nederlandsche Bank

bouwbreed Premium

De president van de Nederlandsche Bank NV, dr. W.F. Duisenberg vertrekt per 1 juli 1997. De Raad van het Europees Monetair Instituut, de voorloper van de Europese Centrale Bank, heeft de heer Duisenberg ter benoeming voorgedragen aan de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders tot president van de EMI per die datum.

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht aan de Koningin van dr. A.H.E.M. Wellink tot benoeming als zijn opvolger op dezelfde datum. De heer Wellink is thans directeur van DNB. Voorts heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht aan de Koningin tot benoeming van drs. H.J. Brouwer tot directeur van de Nederlandsche Bank NV, eveneens per 1 juli 1997 in verband met de voorgestelde benoeming van de heer Wellink tot president. De heer Brouwer is sinds 1992 thesaurier-generaal bij het ministerie van Financien.

Reageer op dit artikel