nieuws

Combinatie van processen verbetert AVI-bodemas

bouwbreed

Het versneld verouderen in combinatie met het wassen verbetert de kwaliteit van bodemas van afvalverwerkingsinstallaties aanmerkelijk. De uitloging van zware metalen en zouten vermindert, waardoor de as voldoet aan de eisen die in het Bouwstoffenbesluit worden gesteld aan secundaire bouwstoffen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) heeft uitgevoerd samen met Tauw Milieu BV in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik Afvalstoffen.

Het Bouwstoffenbesluit onderscheidt voor secundaire bouwstoffen twee grenswaarden, de zogenoemde N1- en N2 -waarde. Stoffen die sterker uitlogen dan de N2-waarde vallen niet onder dit besluit maar onder het Stortbesluit. Voor AVI-bodemas is een uitzondering gemaakt. Als deze as sterker uitloogt dan de bovenste grenswaarde, is toepassing nog wel mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat wordt voldaan aan aangescherpte IBC-voorzieningen, waarbij IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren. De afvalverwerkingsbranche streeft echter naar de afzet van de bodemas met een kwaliteit die wel voldoet aan de N2-waarde.

Door chemische en microbiologisch processen treedt veroudering van bodemas spontaan op. Hierbij vindt onder meer vastlegging van zware metalen plaats, waardoor de uitloging van deze stoffen vermindert. Het verouderingsproces kan worden versneld door onder meer CO2 te doseren en de procescondities te optimaliseren. Een methode om de uitloging van zouten, zoals chloride en sulfaat, te reduceren, is het wassen van de bodemas. Hierbij laat men een hoeveelheid water met een pH van ongeveer 4 door de bodemas percoleren. Beide processen zijn uit te voeren in een gecompartimenteerde betonnen bak.

Tauw Milieu BV heeft inmiddels besloten een patent aan te vragen op de behandelingsmethode. Het bedrijf verwacht dat ook in het buitenland een markt ontstaat voor AVI-bodemas door het toepassen van de methode.

Reageer op dit artikel