nieuws

Coalitie oneens over uitzicht werkplek

bouwbreed Premium

De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zijn het niet eens over de noodzaak om voldoende uitzicht op de werkplek wettelijk te regelen. De PvdA en D66 willen dit opnemen in het arbeidsomstandighedenbesluit. De VVD en het CDA vinden een wettelijke regeling overbodig. Het conflict komt in een later stadium opnieuw in de Tweede Kamer aan de orde.

Dat bleek woensdag tijdens een debat met staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken over het nieuwe arbeidsomstandighedenbesluit. November vorig jaar had een meerderheid van de Tweede Kamer al laten weten de uitzichtnorm te willen handhaven. Begin april liet Linschoten de Kamer echter weten vast te houden aan het schrappen ervan uit het het nieuwe arbo-besluit.Het daglichtvereiste wilde hij wel handhaven.

PvdA en D66 vonden vereenvoudigde regelgeving van groot belang. Zij vonden echter dat deze vereenvoudigingsoperatie geen verslechteringen mag opleveren. Bij het nieuwe arbo-besluit dreigt dit volgens hen wel te gebeuren, omdat het weinig of niets regelt op het gebied van voldoende daglicht en uitzicht op de werkplek.

VVD en CDA vonden wettelijke voorschriften voor daglicht en uitzicht echter overbodig. “Niemand bouwt voor de lol een gebouw waar je helemaal geen uitzicht hebt. Asociale toestanden zullen best eens op een enkele werkplek voorkomen, maar dat zal ook gebeuren als we er regels tegen maken”, aldus VVD-woordvoerder Hofstra.

CDA-er Yvonne van Rooij vond dat gedetailleerde regels wenselijke ontwikkelingen als het ondergronds bouwen in de weg staat. Bovendien meende zij dat nauwelijks valt aan te geven wanneer er nog sprake is van voldoende uitzicht en wanneer niet meer (atrium, binnenplaats, blinde muur).

Om verder tijdverlies te voorkomen, zal Linschoten het nieuwe arbeidsomstandighedenbesluit zo spoedig mogelijk voor advies naar de Raad van State sturen. De VVD-bewindsman zegde toe om het punt van de uitzichtnorm in een later stadium met de Kamer uit te zullen praten.

Reageer op dit artikel