nieuws

Burgemeester eist snelle aanleg ‘by-pass’ Neer

bouwbreed

Burgemeester J. Peeters van de Middenlimburgse gemeente Roggel en Neer wil dat het Waterschap Peel en Maas binnen drie weken begint met het aanleggen van een Maaskade en het graven van een ‘by-pass’ in Neer. Gebeurt dit niet dan stapt de gemeente naar de rechter.

Het niet uitvoeren van de werkzaamheden is een gevolg van geldtekort om het totale kadeplan af te werken. Neer en Roermond zijn nog niet uitgevoerd. Peeters uit het dreigement van de gemeente in een brief aan het waterschap. Volgens de burgemeester doet het niet ter zake of het waterschap geld heeft of niet. “De Deltawet spreekt over een ‘onverwijlde’ uitvoering door degene die ‘beheerder’ is”, aldus Peeters.

De beveiliging van de Maaskade in Venlo-Blerick kan wel beginnen. De start werd hier vertraagd door ingediende bezwaarschriften ten aanzien van het trace van de dijk. Dit bezwaar is verworpen door de Provincie. Omdat de indiener van het bezwaarschrift de beroepstermijn liet verstrijken hoeft de Raad van State geen uitspraak te doen. De indieners van het bezwaarschrift tegen een eventueel gewijzigd trace hebben hun beroep ingetrokken.

Reageer op dit artikel