nieuws

Bureau herschrijft rapport over geldnood corporaties

bouwbreed

Het Delftse bureau AB Onderzoek is bezig het rapport ‘Toekomst Sociale huursector na de brutering’ te herschrijven. Er wordt nu ook een aantal scenario’s doorgerekend, waarin men onder andere uitgaat van een minder omvangrijk investeringsprogramma dan in de oorspronkelijke versie van het rapport. Hierdoor ziet de toekomst voor de corporaties er op papier aanzienlijk rooskleuriger uit.

Vorige week lekte via deze krant het rapport uit over de financiele positie van corporaties in relatie tot het investeringsprogramma dat zij moeten uitvoeren. Belangrijkste uitkomst van het onderzoek was dat bij een gegeven investeringsprogramma, een gemiddelde huurstijging van 3,8%, een rente van 7% en een inflatie van 3%, corporaties in een buitengewoon slechte financiele positie terecht komen. Zij teren in op het eigen vermogen en zowel rentabiliteit als solvabiliteit worden negatief.

Het ministerie van VROM haastte zich na publikatie van het artikel in een persbericht te verklaren dat conclusies over de financiele staat van corporaties zuiver theoretisch en daarom onjuist waren. Dat werd vorige week nog tegengesproken door een van de verantwoordelijke onderzoekers, J. Vogelzang van AB Onderzoek, maar wordt nu opeens onderschreven door de andere verantwoordelijke onderzoeker, J. Brouwer.

Hij noemt de conclusie dat er bij ongewijzigd beleid er een financieel drama dreigt voor de corporaties zelfs “echt onzinnig”. Hoewel nergens in het rapport enig voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van het cijfermateriaal dat is gebruikt, en het investeringsprogramma inmiddels als reeel en noodzakelijk is onderschreven door de Nationale Woningraad, het NCIV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is volgens Brouwer slechts sprake van een voorlopig concept, waarin de nodige fouten staan, en wat ook nog de nodige bijstelling behoeft.

‘Voorbarig’

Conclusies over de financiele staat van de volkshuisvesting zijn dan ook op zijn minst “voorbarig”, aldus Brouwer. Er bestaat namelijk slechts overeenstemming over de wijze waarop er moet worden gerekend, dus over het prognosemodel zelf, en over de financiele uitgangspositie van de corporaties na de brutering. Alles wat daarna in zijn rapport wordt gezegd over investeringsprogramma en huurbeleid is voor discussie vatbaar. “We hebben alle wensen op een rijtje gezet ten aanzien van wat je zou willen doen. Als vervolgens blijkt, dat die wensen niet vervuld ke worden, pas je je wensen aan. Dat is in het gewone leven ook zo.” Volgens Brouwer kan daaruit niet de conclusie worden getrokken dat het bij ongewijzigd beleid fout gaat met de corporaties.

Nieuwe scenario’s

Hij bevestigt dat AB Onderzoek inmiddels een aantal nieuwe scenario’s aan het doorrekenen is. Daarin wordt onder andere uitgegaan van een minder omvangrijk investeringsprogramma, dan in de oorspronkelijke versie van het rapport. “Als je bijvoorbeeld het extra onderhoud van f. 20 miljard laat vallen, krijg je heel andere resultaten.” Ook een woordvoerder van het ministerie van VROM spreekt van “nieuwe scenario’s die nog moeten worden doorgerekend”. Hij zei niet te ke inschatten hoeveel tijd de nieuwe berekeningen nog zullen gaan vergen.

Reageer op dit artikel