nieuws

Bouwplan voor spoorbrug Dintelhaven vordert

bouwbreed

Het bouwplan voor de spoorbrug over de Dintelhaven in Rotterdam is een stapje verder. De bedenkingen die bij de terinzage legging van het bestemmingsplan ‘Dintelhavenbruggen’ naar voren zijn gebracht zijn door de gemeente ongegrond verklaard. Het bouwplan wordt nu voor een verklaring van geen bezwaar aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.

Het bouwplan voor de spoorbrug hoort in het ontwerp-bestemmingsplan ‘Dintelhavenbuggen’. Tegen de plannen zijn bedenkingen ingebracht toen nog geen overeenstemming bestond over verplaatsing van het bedrijf van P.G.C. Perdon en de vermindering van de bereikbaarheid en zichtbaarheid van restaurant Rob de Pionier aan de Elbeweg.

Inmiddels zijn met Perdon afspraken gemaakt over verplaatsen van zijn bedrijf. De bereikbaarheid van het restaurant wordt na gereedkomen van het po Dintelhavenbruggen niet aangetast vindt de gemeente. Die wordt – na gereedkomen – van een ongelijkvloerse wegkruising bij de Rijnweg alleen maar beter. Met Rijkswaterstaat wordt nog wel overleg gevoerd over de hoogte van een uit te keren schadebedrag.

Geen middensteun

De groei van het goederenverkeer in de haven leidt tot capaciteitsproblemen bij de bestaande Dintelhavenbrug, onderdeel van de Havenspoorlijn. NS Railinfrabeheer wil dan ook een nieuwe spoorbrug over de Dintelhaven bouwen. Die zou geen middensteunpunt in het water moeten hebben omdat dit de vier- en zesbaksduwvaart belemmert. Tot het po Dintelhavenbruggen behoort ook het vervangen van de bestaande verkeersbrug naast de spoorbrug en aanleg van het Rijnwegviaduct.

Reageer op dit artikel