nieuws

Bouwhuis mogelijk in Nieuwegein

bouwbreed

Het Bouwhuis, de gezamenlijke huisvesting van het AVBB en zijn acht lidverenigingen, komt wellicht in Nieuwegein. Op 5 juni wordt het hoofdbestuur en de ledenraad van het AVBB toestemming gevraagd overleg te voeren met de gemeente over een locatie.

Nadat een bestaand pand in de Utrechtse wijk Kanaleneiland was afgevallen, heeft het AVBB zich beraden over de mogelijkheden van een Bouwhuis. Een daartoe ingestelde Commissie Huisvesting onder leiding van de penningmeester van het AVBB heeft een aantal mogelijke vestigingsplaatsen onderzocht.

Uitgangspunt daarbij was dat het in Utrecht en directe omgeving zou moeten komen. Op basis daarvan is een locatie in Nieuwegein naar voren gekomen die nader onderzocht moet worden op de geschiktheid voor vestiging van het Bouwhuis, waarbij tevens overleg gevoerd zal worden met de gemeente.

Zoals bekend zijn de meeste leden van het AVBB voorstander van een gezamenlijke huisvesting. Alleen NVOB en NVB staan niet te trappelen. Het NVOB zou zijn prachtige behuizing in Baarn moeten missen, terwijl de project-ontwikkelende aannemers van de NVB liever in een pand blijven zitten met de Neprom en de ROZ.

Reageer op dit artikel