nieuws

‘Bouwers moeten zich richten op afnemer’

bouwbreed

“Er zijn veel kansen voor de bouw, maar dan moeten leveranciers afstappen van het aanbieden van materialen op basis van marktcapaciteiten. Men dient meer en meer gedifferentieerde aanbiedingen te doen gericht op de wensen van de afnemer.” Dat zei prof. dr. B.A Bakker van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, tijdens de presentatie van een nieuwe dakrol Esha Universal van Esha BV te Groningen.

“De bouw moet veel meer marktgericht denken en handelen. Bouwers die puur aanbieden op grond van capaciteiten die moeten worden gevuld bij toeleverende industrieen, zullen op de niet te lange duur de markt verliezen en ten onder gaan”, zo voorspelde B.A. Bakker op een symposium van Esha Nederland BV te Groningen.

“Bouwers en toeleveranciers zullen de omslag moeten maken van capaciteitsaanbiedingen naar gedifferentieerde aanbiedingen. Dat gedifferentieerd aanbieden moet vervolgens weer sterk gericht zijn op de opdrachtgever, of klant. Het is de klant die de vraag bepaalt en niet meer de bouwer die de vraag laat ontstaan. Het betekent daarom ook, dat de ontwerper en bouwer meer moeten gaan samenwerken met de toeleverende bedrijven, om tot een evenwichtige aanbod te komen van materialen en diensten geent op de wensen van de klant”, aldus Bakker.

“De tijd is definitief voorbij dat er uitsluitend wordt geproduceerd op prijstechnische gronden. De roep om duurzame bouw in samenhang met milieuvriendelijker bouwen wordt steeds sterker en dat vraagt zijn prijs.”

Geen toekomst

De maatschappij pikt het gewoon niet langer meer, dat uitsluitend prijstechnisch naar poen wordt gekeken. Aannemers die zich uitsluitend beperken tot de aanbiedersmarkt op grond van capaciteit en prijs zullen geen toekomst hebben”, aldus professor Bakker.

“Duurzaam bouwen vraagt om een zorgvuldiger gebruik van materialen, een betere produktiemethode, die leidt tot een langere duurzaamheid, een milieubewuster ontwerp van woningen en dienovereenkomstige materiaalkeuzes. Dat betekent ook dat er meer industrieel zal moeten worden gebouwd. Dat garandeert een zorgvuldiger materiaalgebruik en minder afvalverliezen, wat goed is uit milieutechnisch oogpunt en een betere kwaliteitsbeheersing mogelijk maakt, doordat intern een betere controle kan worden uitgeoefend dan buiten in het werk. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat bouwers nog in de modder staan te ‘klungelen’, om steentje op steentje te stapelen. Waar zijn we anno 1996 nu mee bezig”, zo vroeg Bakker zich af.

Arbeidsintensiever

“De traditionele bouw is veel arbeidsintensiever en dus duurder dan industriele bouw. De tijdwinst, die met industriele bouw is te bereiken kan worden benut voor milieubewuster bouwen. Er moet een balans worden gevonden tussen economie en ecologie, kosten en baten alsmede meer recycling en minder onderhoud. Veel meer moet mede daarom worden geinvesteerd in R en D (Research and Development)”, aldus B.A. Bakker.

“Door innovatie van produkten en diensten, afgestemd op de vraag in de markt, valt betere acceptatie te verwachten. Er moet niet alleen naar de technische kanten van het innovatieve produkt worden gekeken. Meer nog dient men de acceptatie van een produkt van te voren in te schatten. Men dient goed te kijken naar wat de klant wil en in de gaten te houden wat de concurrent doet. De bouwsector doet veel te weinig aan onderzoek en innovatie. Het zijn juist de toeleveranciers, die de innovaties in de bouw ke bepalen. De produkten, dienen duurzaam te zijn, dat wil zeggen op duurzame wijze te zijn geproduceerd, rekening houden met energieverbruik van het produkt van het prilste begin, de grondstof, af tot het eind van het gebruik van het produkt, de sloop en de afvalfase, toe. Alleen zo wordt geproduceerd in de geest van het NMP-Plus van de overheid.”

Reageer op dit artikel