nieuws

Bouwbond FNV gaat proberen zelfstandigen te organiseren

bouwbreed Premium

De bouwbond FNV overweegt de zelfstandig werkenden in de bouw te organiseren. Het aantal zelfstandigen blijft groeien. Het probleem is dat deze individualistische ‘flexwerkers’ niet bijdragen aan de collectieve fondsen en slechts indirect belang hebben bij een goede cao.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) bedraagt momenteel meer dan 20.000. Het fenomeen lijkt niet meer te stuiten. Vooral de laatste jaren zijn ze in aantal flink toegenomen.

Dit vormt de reden voor de bouwbond FNV te onderzoeken of het mogelijk is deze groep op de een of andere manier te organiseren en haar financieel bij te laten dragen aan de collectieve fondsen in de bouw (voor vakopleiding en onderzoek etc.) waar ze in veel gevallen ook van profiteren. Tot voor kort wilden de bouwbonden weinig te maken hebben met ZZP’ers. De macht van hun getal maakt echter, zo bevestigt voorzitter R. de Vries van de bouwbond, dat de bond er niet meer omheen kan.

Waarom het aantal ZZP’ers de laatste jaren zo is toegenomen is niet helemaal duidelijk. De groei blijkt zich vooral in de gww-sector voor te doen. De voornaamste conclusie van een onderzoek door het Economisch Instituut Bouwnijverheid (eind ’95) naar het fenomeen ZZP’ers is dat zij niet erg tevreden waren met hun positie als werknemer en om die reden voor zichzelf zijn gaan werken. Verder is bekend dat na de recessie aan het begin van de jaren ’80 veel bouwvakkers die in de ww terecht kwamen zich als ZZP’er lieten inschrijven.

De bouwbond FNV staat enigszins tweeslachtig tegenover de groeiende groep ZZP’ers. De zelfstandigen dragen niet bij aan het O en O-fonds, en staan bij stakingen niet te trappelen om mee te doen. Daarnaast, zo stelt De Vries, zijn wij er in de kader van de hele discussie over flexibilisering niet gelukkig mee.

Daar staat tegenover dat zelfstandigen belangrijke concurrenten zijn van zwartwerkers. Ook hebben werkenden in de bouw die wel in dienst zijn van een bedrijf belang bij een goede positie van zelfstandigen, omdat een goede rechtspositie er voor kan zorgen dat concurrentievervalsing niet meer voorkomt.

Statuten wijzigen

Om die reden wordt momenteel onderzocht wat er voor de ZZP’ers gedaan kan worden. Zelf zouden ze, zo blijkt uit interviews met zelfstandigen in FNV Magazine, graag hulp van de vakbond hebben bij het kiezen van verzekeringen voor bijvoorbeeld wao en ziektewet. De bond wil graag dat ze gaan bijdragen aan de collectieve fondsen.

Om die reden wordt nu gestudeerd op de mogelijkheden. De bondsraad zal zich hier in het najaar over buigen. Een probleem is wel de status van de ZZP’er. De zelfstandigen zijn in feite immers werkgever en werknemer in een en de vakbond is er voor werknemers. De Vries: “In strikte zin ke we niet eens ZZP’ers tot onze bond toelaten. Dan zouden we eerst de statuten moeten wijzigen. Maar het gaat natuurlijk niet om de juridische invulling. We willen gewoon een goede oplossing voor dit probleem”.

Reageer op dit artikel