nieuws

Bonden betwijfelen noodzaak van nieuwe haven Vlissingen

bouwbreed

De vervoersbonden van FNV en CNV twijfelen aan de noodzaak van de nieuw aan te leggen op- en overslaghaven in Vlissingen. Zij vinden het vreemd dat er nieuwe terreinen worden aangelegd, terwijl er bij de bestaande overslagbedrijven nog voldoende ruimte is voor de voorspelde groei van de lading.

De bonden vrezen dat bedrijven die zich op de nieuwe terreinen gaan vestigen op arbeidsvoorwaarden zullen gaan concurreren met de Haven van Vlissingen, de grootste stuwadoor in de haven. Bij dit bedrijf is nu al sprake van leegloop onder het personeel. Bonden en werkgevers proberen een oplossing te zoeken voor dit probleem. De vakorganisaties vinden dat de investeringen in de nieuwe haven beter gebruikt ke worden voor modernisering van de bestaande bedrijven.

Het Havenschap van Vlissingen, dat samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam het initiatief heeft genomen voor de nieuwe terreinen, bestrijdt de kritiek van de bonden. Er zal volgens het Havenschap geen sprake zijn van concurrentie over de ruggen van de havenarbeiders.

Infrastructuur

Flushing Port Scaldia, zoals die nieuwe haven gaat heten, wordt ongeveer 140 hectare groot. Van de meer dan f. 200 miljoen die met de aanleg van de haven in Vlissingen-Oost is gemoeid, zal het Rijk f. 30 miljoen bijdragen voor openbare infrastructuur.

In de Exploitatiemaatschappij Schelde Maas, die de terreinen gaat aanleggen en beheren, nemen het Havenschap van Vlissingen en het GHR ieder voor 50% deel.

Eind volgend jaar kan de eerste fase van Flushing Port Scaldia in gebruik worden genomen. Die omvat ongeveer 100 hectare aan bedrijfsterreinen aan open vaarwater. Er komt een 600 meter lange insteekhaven met kademuur, waar schepen met een diepgang tot vijftien meter ke afmeren. De terreinen zijn met name bestemd voor stukgoedbedrijven, die bundels hout, staal en non-ferrometalen overslaan.

Reageer op dit artikel