nieuws

Bijna helft F-buurt Bijlmer moet tegen de vlakte

bouwbreed

Bijna de helft van de woningen in de zogenoemde F-buurt in de Amsterdamse Bijlmer moet tegen de vlakte. Het gaat om 719 woningen, verspreid over verschillende flatgebouwen die voor hoogstens de helft ten prooi vallen aan de slopershamer.

Er komt een zelfde aantal laagbouwwoningen voor terug. Er verdwijnen in tegenstelling tot de ingrepen in de G-buurt die nu in uitvoering zijn, geen volledige flatgebouwen.

In de sociale huursector wordt 39% van de huizen verbeterd en in de duurdere marktsector 13%. Deze plannen voor de vernieuwing van de F-buurt presenteert de pogroep Amsterdamse Poort vandaag. Tweederde deel van de bewoners van de F-buurt heeft zich al eens uitgesproken voor de sloop.

De voorstellen maken deel uit van de tweede fase van de bouwkundige vernieuwing van de wijk in het zuidoostelijk deel van Amsterdam. Er is een bedrag voor gereserveerd van f. 600 miljoen.

De eerste fase is op dit moment volop in uitvoering en behelst onder meer de sloop van de flats Gerenstein en Geinwijk, het winkelcentrum Ganzenhoef en de parkeergarage Geldershoofd. De vernieuwing van de Bijlmer heeft tot doel de verloedering van de wijk een halt toe te roepen.

Gereed

De tweede fase vindt plaats in de F- en de K-buurt. De plannen voor de F-buurt zijn nu gereed. Voor de K-buurt is een inventarisatie gemaakt die uitgaat van maximaal 25 procent sloop. Ook hier is het de bedoeling om meer woningen aantrekkelijk te maken voor mensen met hogere inkomens. Op die manier probeert het gemeentebestuur te voorkomen dat de Bijlmer verder afglijdt tot het niveau van een getto voor sociaal zwakkeren. De werkloosheid in de wijk bedraagt momenteel 45,5 procent.

De opknapbeurt van de gehele Bijlmer moet in 2006 klaar zijn. In totaal worden er 3000 woningen gesloopt, 8000 huurwoningen verbeterd, 750 appartementen te koop aangeboden op de markt en 600 al verbeterde laagbouwwoningen te koop aangeboden aan de bewoners. Met de hele operatie is ongeveer twee miljard gulden gemoeid.

Reageer op dit artikel