nieuws

Bedrijvencentra zorgen voor opleving wijken

bouwbreed

“Bedrijvencentra leveren een bijdrage aan de nationale economie, de bestrijding van de werkloosheid en de revitalisering van de binnensteden”. Aldus de Nederlandse Vereniging voor Bedrijvencentra en Economische Ontwikkelingen (NVBEO) in een brief aan de colleges van B en W van vijftien middelgrote steden.

Een bedrijvencentrum kan heel wat betekenen voor een wijk, waarin je de leefbaarheid zichtbaar achteruit ziet gaat. Met een klein bedrijvencentrum zou je ke beginnen het tij te keren, aldus voorzitter Dick Guntenaar van de NVBEO in de brief.

Het kan echter niet bij een zo’n kleinschalig initiatief blijven. Een dergelijk centrum zou moeten worden uitgebouwd tot het centrum voor economische ontwikkelingen in zo’n wijk.

Daarvoor zou een economisch pobureau moeten worden opgezet met een onorthodoxe aanpak, toegankelijke voorlichting en advies met een ambtenaar voor alle lokale, fiscale faciliteiten en regelgeving.

Rijksbijdrage

Volgens Guntenaar wordt door zijn vereniging in samenwerking met enkele Kamers van Koophandel dit idee besproken met staatssecretaris Kohnstamm van binnenlandse zaken.

Die heeft in het kader van het Grote Stedenbeleid besloten f. 21,5 miljoen beschikbaar te stellen als bijdrage in de kosten van acht nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen in de vier grote steden voor een totaalbedrag van f. 130 miljoen.

De NVBEO ziet in deze stap van de regering “een erkenning van de bijdrage die bedrijvencentra reeds jarenlang leveren aan de nationale economie”. De brief is gericht aan de colleges van B en W van de steden Almelo, Arnhem, Breda, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Helmond, Hengelo, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zwolle.

Amsterdam

De vier grote steden hebben inmiddels plannen tot investeringen in bedrijvencentra tot een totaalbedrag van bijna f. 132 miljoen.

Amsterdam trekt daar f. 35,6 miljoen voor uit. Het rijk komt daarbij met f. 3,75 miljoen over de brug. Het gaat om de verbouwing van een voormalige scheepsbouwhal op het bedrijfsterrein Buiksloterham tot bedrijfsverzamelgebouw voor achttien bedrijven. De investering vergt f. 6,9 miljoen.

Op het Amsterdam Science Park komt een tweede bedrijvencentrum Matrix, waarin vijftig bedrijven een plaats ke vinden. Kosten f. 5,5 miljoen. Ook worden plannen uitgewerkt voor een International House (kosten f. 4 miljoen), bestemd voor startende bedrijven vanuit het buitenland. Verder streeft men naar de oprichting van een een bedrijfsverzamelgebouw per jaar.

Den Haag

De hofstad gaat voor bijna f. 60 miljoen bedrijvencentra ontwikkelen. Van het rijk kan men f. 8,2 miljoen tegemoet zien. De Laakhaven-West en Petroleumhaven worden geherstructureerd, waarbij verouderde bedrijfsruimten worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Op de locatie Laakhaven/Hollands Spoor wordt een studenten-starterscentrum gebouwd in relatie met de Haagse Hogeschool.

Rotterdam en Utrecht

Rotterdam gaat voor f. 14,5 miljoen in bedrijvencentra investeren en dat ondanks het feit dat Rotterdam er al veertig heeft. Zo wordt de voormalige elektriciteitscentrale aan de Schiehaven voor ruim f. 10 miljoen voor bedrijfsvestigingen geschikt gemaakt en komt er een bedrijfsverzamelgebouw in Hoogvliet.

Tot en met 1999 zal binnen het stedelijk gebied de herontwikkeling van een aantal leegstaande en leegkomende objecten ter hand worden genomen.

Utrecht mikt op twee bedrijfsverzamelgebouwen. Een in Utrecht-Noord in de wijk Overvecht, en een in Utrecht-Oost.

Reageer op dit artikel