nieuws

Bedrijven Utrecht ke afval in Randstad kwijt

bouwbreed

Utrechtse ondernemingen die in de andere Randstadprovincies bedrijfsafval voor bewerking of verbranding willen aanbieden hoeven daarvoor geen ontheffing meer aan te vragen bij de provincie.

Provincie en bedrijven besparen daarmee tijd en administratieve handelingen. Voor het storten van bedrijfsafval blijft het exportverbod gelden.

Utrecht nam dit besluit omdat de provincie niet over een eigen afvaloven beschikt. Gedeputeerde Staten stelden het brandbare bedrijfsafval mede door het landelijke stortverbod voor deze categorie afval al eerder vrij. De vrijstelling geldt ook voor bewerkingen die afval geschikt maken voor hergebruik omdat er geen sprake meer is van afvalvlucht naar andere Randstadprovincies. De acceptatievoorschriften en tarieven wijken niet noemenswaardig van elkaar af. Voor verbranding en bewerking van afval buiten de Randstad blijft een ontheffing nodig.

Randstad-stortplan

Het dagelijks bestuur van Utrecht staan tot aan 1 januari 1997 de stort van bedrijfsafval elders in de Randstad toe. Vanaf de genoemde datum geldt het Randstad-stortplan dat de gang van zaken op de stortplaatsen regelt. Voor de export van te storten bedrijfsafval moet de provincie telkens toestemming geven. Met deze maatregel geven GS bedrijven de garantie dat ze altijd ergens het afval kwijt ke. De exploitant van de stortplaats Smink in Hoogland, momenteel de enige stortplaats in Utrecht, geeft die garantie niet. Utrecht voert met de beheerder overleg over de hoeveelheid afval die deze accepteert en tegen welk tarief dat gebeurt.

Rond de zomer doet de Raad van State uitspraak over het al of niet doorgaan van de aanleg van de stortplaats Het Klooster. Oppert de Raad geen bezwaren dan moet de locatie uiterlijk in 2001 in gebruik komen. Rond die tijd zal Smink nog over een restcapaciteit beschikken. Het ligt in de verwachting dat de exploitant van Het Klooster dan gevraagd wordt de openstelling aan te houden totdat Smink vol is. Enige onzekerheid in het Utrechtse afvalbeleid veroorzaakt de voorgenomen sluiting van de Derde Merwedehaven nabij Dordrecht. Gaat deze volgens plan in 2003 dicht dan valt een aanzienlijk deel van de stortcapaciteit in de Randstad weg.

Reageer op dit artikel