nieuws

Bedrijven Hong Kong besteden miljarden in China

bouwbreed

Zestig toonaangevende ondernemingen in Hong Kong willen in de komende drie tot vier jaar om en nabij f. 30 miljard investeren in China. Een deel van deze gelden gaat op aan de infrastructuur. Dat blijkt uit een rondvraag van Credit Lyonnais Securities Asia onder 62 grote bedrijven in Hong Kong.

De benaderde bedrijven denken dit jaar zo’n f. 4,4 miljard meer te investeren in China dan in 1993. Van de poen die in dat jaar werden aangekondigd werd minder dan 60% afgerond en meer dan 30% geschrapt. Van het totaal was 54% bestemd voor B en U-poen en 36% voor de infrastructuur. ‘Poen’ staat hier overigens voor activiteiten die later nader worden gedefinieerd, schriftelijke afspraken, intentieverklaringen en werken die al in 1995 werden opgeleverd.

De bedrijven uit Hong Kong zullen volgens Credit Lyonnais dit jaar meer inkomsten uit China verwerven. De bedragen vormen echter maar een klein deel van de totale winst. Naar verwacht lopen de inkomsten met 78% op tot ruim f. 1,9 miljard. Voor volgend jaar ligt een stijging tot f. 2,7 miljard in het verschiet.

Woningen

New World Development treedt op als grootste investeerder in China. De verplichtingen vertegenwoordigen een waarde van zo’n f. 5,4 miljard. In maart tekende het conglomeraat een contract met de gemeente Guangzhou voor de ontwikkeling van vier vastgoed- en infrastructuurpoen. De contractwaarde bedraagt ongeveer f. 3 miljard wat in de komende vijf tot tien jaar oploopt tot pakweg f. 4,7 miljard. De werken voorzien onder meer in de bouw van woningen, drie bruggen en een traject voor de ringweg. De lijst meldt verder de herontwikkeling van het woon/werkgebied Nieuwbouw Parelrivier. Dit po vergt een investering van ruim f. 834 miljoen. New World werkt hier samen met drie andere ontwikkelaars uit Hong Kong waarbij het ongeveer de helft van het po in eigendom heeft. Het bouwterrein beslaat 6,6 kilometer. Na het bouwrijp maken verkoopt New World de percelen aan investeerders.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels