nieuws

Advies unie bevestigt praktijk waterschappen Unie van Waterschappen tegen gecreosoteerd hout

bouwbreed Premium

De Unie van Waterschappen heeft alle waterschappen geadviseerd geen vergunningen meer te verlenen voor het gebruik van gecreosoteerd hout in de waterbouw. Daarmee wil de unie eigenlijk niets anders dan de waterschappen een steuntje in de rug geven, want in de praktijk worden al bijna geen vergunningen meer verleend. Ook de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland reageert uiterst laconiek: “oude wijn in nieuwe zakken”.

De Unie van Waterschappen heeft zijn besluit genomen nadat enkele maanden geleden het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) aankondigde de toelating van creosoot te willen beeindigen, omdat dit houtverduurzamingsmiddel in de waterbouw leidt tot voor het milieu onaanvaardbare effecten. Het CTB heeft zijn besluit inmiddels aangemeld bij de Europese Commissie voor een zogenaamde notificatieprocedure die tenminste drie jaar in beslag neemt. Pas na die periode is het verbod op het houtverduurzamingsmiddel officieel. Voor de tussenliggende tijd heeft het CTB de toelating van creosoot met een periode van drie jaar verlengd.

Met zijn advies lijkt de Unie van Waterschappen overigens behoorlijk achter de feiten aan te lopen. De meeste waterschappen voeren namelijk al lang een beleid waarbij het gebruik van gecreosoteerd hout in de waterbouw uit den boze is. Zij hebben inmiddels bewezen dat er ook zonder gecreosoteerd hout heel goed te leven is.

Heemraadschap Fleverwaard bijvoorbeeld heeft al jaren geen vergunning verleend en zal dat in de toekomst ook niet doen, zo laat een woordvoerster weten.

‘Uiterst terughoudend’

Ruim een jaar geleden besloot het Waterschap Friesland het gebruik van gecreosoteerd hout aan banden te leggen door ‘uiterst terughoudend’ te zijn in de vergunningverlening. En dat heeft resultaat gehad: sindsdien zijn geen vergunningen meer aangevraagd. Volgens het waterschap kiezen de waterbeheerders nu voor andere materialen.

Ook de hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland hebben dergelijke ervaringen sinds zij enkele jaren geleden gecreosoteerd hout in de ban deden. Bij Rijnland zijn het laatste jaar weliswaar een aantal vergunningaanvragen ingediend, maar die zijn allemaal afgewezen. Schieland heeft geen vergunningaanvragen gehad, maar wel geconstateerd dat er in sommige gevallen gecreosoteerd hout werd toegepast. Nadat de betrokkene werd gewezen op de noodzaak van een vergunning – en vooral op de consequenties daarvan ( f. 1000 legeskosten, uitloogproeven en een minimale kans op vergunningverlening) – werd in alle gevallen het gecreosoteerde hout weggehaald en vervangen door een alternatief, aldus het hoogheemraadschap.

De Unie van Waterschappen laat desgevraagd weten dat het inderdaad niet om een echt nieuw standpunt gaat, maar dat het advies meer is bedoeld als steuntje in de rug voor de waterschappen die nu al het gebruik van gecreosoteerd hout niet meer dulden.

Intussen reageert de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland zeer laconiek. Voorzitter ing. C.Boon: “Voor ons is dit geen nieuws, dit standpunt kennen we al langer van de unie.” Daarbij wijst Boon er wel op, dat de unie eigenlijk een onmogelijk advies heeft gegeven. “Vergunningaanvragen moeten individueel worden beoordeeld. Dan kun je niet vooraf zo’n advies geven. Het wezen van een vergunningenbeleid is dat de vergunning ook kan worden verleend.”

Onmogelijke procedure

Grote effecten voor de vier leden van zijn vereniging die zich met creosoteren bezighouden verwacht Boon niet. Ook hij constateert dat er nu al bijna geen vergunningen meer worden aangevraagd. “Door de onmogelijke procedure zal iedereen zich wel honderd keer bedenken voordat hij een vergunning aanvraagt. Het resultaat is een ratjetoe aan andere materialen. Of men gebruikt hardhout en dat lijkt ook niet helemaal in lijn met het beleid van de unie”, aldus Boon.

Hij is er overigens van overtuigd dat de CTB zal moeten terugkeren op zijn schreden, omdat het college argumenten heeft gebruikt die technisch niet kloppen, daar er een beoordelingsmethodiek is gehanteerd die niet toepasbaar is op houtverduurzamingsmiddelen.

Reageer op dit artikel