nieuws

Aanvraag faillissement bij achterstand vakantiegeld

bouwbreed

De bouwbond FNV heeft het faillissement aangevraagd van het bouwbedrijf Clinge BV in het Zeeuwse plaatsje van diezelfde naam. Een faillissementsaanvrage voor Steigerbouw en Onderhoudsbedrijf De Brug te Middelharnis is in voorbereiding. Dit omdat genoemde bedrijven niet voldoen aan hun verplichting tijdig vakantiegeld aan hun werknemers te betalen.

Al in Maart liet het district Zuidwest van de bouwbond via een pamflet weten dat scherper zou worden toegezien op een juist nakomen van cao-verplichtingen door werkgevers. Vooral het op tijd laten bijboeken van vakantierechten is rond deze tijd van groot belang voor de werknemers.

“Werkgevers vinden het heel normaal dat een werknemer die fouten maakt of zijn taak niet goed uitvoert, ontslagen moet worden. Omdat een werknemer als zijn werkgever de cao-verplichtingen niet nakomt, niet kan ontslaan, rest hem maar een mogelijkheid en dat is het aanvragen van faillissement”, aldus districtshoofd Jos van der Borgt.

Voor het bouwbedrijf Clinge is dat ten behoeve van de tien werknemers dan ook al gedaan. Deze werkgever, aldus Van der Borgt, betaalt zijn werknemers nog wekelijks contant uit.

Dit district heeft een lijst met 27 bedrijven, waaronder steigerbouwers, betonijzervlechters, metselbedrijven en aannemers, gepubliceerd in het eigen Zuidwest Journaal, die allemaal achter zijn met het tijdig bij laten boeken van vakantierechten. De verschillende cao’s schrijven voor dat dit tenminste eenmaal per maand moet geschieden.

Het gaat niet alleen om bedrijven binnen het district, maar er komen ook ondernemingen op voor elders in het land met werknemers, waarvoor dit district de belangen behartigt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels