nieuws

Aantal bouwvergunningen begin 1996 flink gestegen

bouwbreed

Florissant. Zo ke de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden genoemd over het aantal verleende bouwvergunningen in het eerste kwartaal 1996. Zowel voor nieuwbouw al herstel en verbouw zijn meer bouwvergunningen verleend dan in hetzelfde kwartaal 1995. In totaal zijn bouwvergunningen verleend ter waarde van f. 6859 miljoen. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van 1995.

De waarde van het aantal bouwvergunningen is in de maanden januari tot en met maart in de woningbouw met 7% (totale waarde f. 4061 miljoen), en in de utiliteitsbouw met 11% (totale waarde f. 2789 miljoen) toegenomen, zo blijkt uit de CBS-gegevens.

De utiliteitsbouw in de marktsector doet het zelfs zeer goed, en zag de waarde van het aantal bouwvergunningen stijgen met 42%, om op een totaal uit te komen van f. 1992 miljoen. Vooral de waarde van de gebouwen voor industrie en bouwnijverheid, voor handel en horeca en voor zakelijke dienstverlening is fors toegenomen.

In de budgetsector is de waarde van de verleende bouwvergunningen echter flink gedaald, met 28%. Met name in de nieuwbouw is de klad gekomen, wat volgens het CBS is toe te schrijven aan de sterke terugval in de bouw van scholen en ziekenhuizen.

Wordt gekeken naar de verleende bouwvergunningen in de provincies, dan valt op dat voor wat betreft de woningbouw de waarde daalt in Drenthe (-14%), Utrecht ( -9%) en Zuid-Holland (-31%). Grootste stijger is Flevoland, die de waarde met maar liefst 108% zag toenemen.

De utiliteitsbouw doet het slecht in Friesland ( – 13%), Utrecht ( – 49%), Zuid-Holland ( – 18%) en Zeeland ( – 25%). Grootste stijger is hier opnieuw Flevoland, tenminste als naar zowel de marktsector als de budgetsector wordt gekeken. In de marktsector doet de grootste stijging zich namelijk voor in Groningen: 210%. Overigens mag Overijssel er dan ook zijn, met plus 114%.

In de eerste drie maanden van 1996 is voor de bouw van 24.373 woningen vergunning verleend. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van dezelfde periode in 1995. Toen werden er 23.865 bouwvergunningen verleend (januari-maart 1994 25.912 vergunningen, januari-maart 1993 19868 vergunningen). Flevoland beleeft bijna een verdubbeling van het aantal bouwvergunningen en komt op een een totaal uit van 1306 woningen. Dalers zijn Friesland ( – 6%), Drenthe ( – 20%), Utrecht ( – 21%) en Zuid-Holland (-35%).

Totaal verleende bouwvergunningen eerste kwartaal 1996

waardebedragen in lopende prijzen in miljoen guldens

Totaal gebouwen Woningbouw Utiliteitsbouw

Totaal Markt Budget

Nederland 6 859 (+9) 4 061 (+ 7) 2 798 (+11) 1.992 (+42) 807(-28) Nieuwbouw 6 192 (+8) 777 (+ 7) 415 (+ 8) 751 (+44) 64(-34) Herstel/verb 667 (+16) 284 (+ 2) 383 (+30) 241 (+31) 142(+29) Groningen 262 (+39) 137 (+48) 125 (+30) 98(+210) 27(-58) Friesland 290 (+6) 200 (+18) 90 (-14) 67 (+ 3) 23(-42) Drenthe 254 (+16) 121 (-14) 133 (+73) 73 (+82) 60(+63) Overijssel 433 (+20) 280 (+13) 153 (+33) 116(+114) 36(-40) Flevoland 294 (+80) 196(+108) 98 (+42) 83 (+67) 15(-23) Gelderland 797 (+14) 483 (+8) 314 (+25) 208 (+39) 106(+4) Utrecht 384 (-30) 235 (-9) 149 (-49) 86 (-7) 62(-69) Noord-Holland 998 (+30) 554 (+32) 444 (+28) 336 (+74) 109(-29) Zuid-Holland1.116 (-26) 674 (-31) 442 (-18) 310 (-8) 131(-34) Zeeland 213 (-6) 144 (+6) 69 (-25) 44 (-21) 25(-30) Noord-Brabant1.287 (+36) 761 (+34) 526 (+38) 389 (+79) 136(-16) Limburg 533 (+32) 276 (+12) 256 (+63) 181 (+66) 76(+55)

Tussen haakjes staan de procentuele verschillen ten opzichte van het eerste kwartaal van 1995

Verleende bouwvergunningen woningen eerste kwartaal 1996

Bouwvergunningen

Verleend Begonnen Voltooid In uitvoering

ultimo maart 1996

Nederland 24.373 (+2) 17.437 (-20) 10.576 (-31) 93.043 (+2) Groningen 791(+33) 513 (-30) 190 (-46) 2.791 (+5) Friesland 1.044 (-6) 744 (-11) 466 (-44) 2.833 (+1) Drenthe 768(-20) 745 (-10) 258 (-59) 3.106 (+9) Overijssel 1.701 (+8) 811 (-52) 610 (-27) 6.162 (+0) Flevoland 1.306(+93) 776 (+1) 467 (-24) 3.194(-19) Gelderland 3.080(+10) 1.770 (-15) 919 (-47) 9.361 (-6) Utrecht 1.450(-21) 1.689 (-15) 1.094 (-0) 8.499(+48) Noord-Holland 3.159(+26) 2.253 (-32) 1.231 (-48) 13.404(-13) Zuid-Holland 4.166(-35) 3.304 (-24) 2.778 (-8) 21.791(+12) Zeeland 848(+35) 471 (-37) 262 (-44) 1.909(-11) Noord-Brabant 4.299(+32) 3.248 (+6) 1.770 (-27) 14.251 (-2) Limburg 1.761(+16) 1.113 (-21) 531 (-47) 5.742 (+6) De woningbouwcijfers per provincie over het eerste kwartaal van 1996 in aantal woningen, met tussen haakjes de procentuele verschillen ten opzichte van het eerste kwartaal van 1995.

Reageer op dit artikel