nieuws

Aantal arbodiensten zal nog verder afnemen

bouwbreed

Het aantal arbodiensten, nu zo’n 120, zal nog verder afnemen. Dat komt omdat de arbo-markt een verdringingsmarkt is met een hoge prijsconcurrentie.

De klanten van arbodiensten kopen in op prijs en beperken zich tot die onderdelen van de dienstverlening die de wetgever voorschrijft. Dit schrijft marketingadviesbureau Olde Heuvelt en Visser in een onderzoek naar de marktgerichtheid van arbodiensten. Die twee ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal arbodiensten nog verder zal afnemen.

Met de uitkomsten van dit onderzoek worden de voorspellingen bevestigd die medio september werden gedaan tijdens een symposium over dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt verder dat alleen in het midden- en kleinbedrijf nog een markt te veroveren is. Arbodiensten hebben zelf hoge verwachtingen van een groei via polisvoorwaarden van de ziekterisico-verzekering. Volgens Olde Heuvelt en Visser is het daarom merkwaardig dat de arbodiensten voor de werving van nieuwe klanten geen gebruik maakt van assurantie-tussenpersonen. Dit geldt temeer omdat ondernemers in het mkb hen wel een belangrijke adviesrol toedicht bij hun keuze voor een arbodienst en verzekeringsvorm.

Slechts de helft van de arbodiensten is uit op een vaste relatie met een verzekeraar. Op dit moment heeft ruim 10% een relatie met een verzekeraar en ruim 30% met meer verzekeraars. Slechts deze laatste groep zal verder groeien.

In een verdringingsmarkt is segmentatie een voorwaarde om te overleven. Dit gegeven wordt onvoldoende onderkent door arbodiensten. Nog steeds positioneren de meeste zich als ‘alles-kunner’.

Arbodiensten blijken zelf gretige gebruikers van externe adviseurs. Zij zijn blijkens een onderzoek uit 1995 van het blad Account met stip gestegen van de 26ste naar de tweede plaats op de lijst van branches die gebruik maken van externe adviseurs.

Reageer op dit artikel