nieuws

Zonnepanelen uit Groningen en Drenthe naar Molukken

bouwbreed

De provincies Groningen en Drenthe, het energiebedrijf EDON en de gemeenten Assen en Hoogeveen werken samen aan een zonne-energiepo op het Molukse eiland Boano. Met de f. 260.000 die de vier deelnemers tot nu toe in het initiatief hebben gestoken, ke zo’n honderd gezinnen op het eiland een zonnepaneel voor hun huis kopen. Dat gebeurt op basis van huurkoop. De eilandbewoners betalen het paneel in drie jaar af. De opbrengst komt ten goede van het zogeheten Zonnefonds en wordt in een volgend po geinvesteerd. Het initiatief voor het zonnepo is ontstaan nadat de Molukse stichting RELA vorig jaar bij een bezoek aan Boano had vastgesteld dat bestuurders en bewoners bereid waren om aan het initiatief deel te nemen.

Voordat de zonnepanelen in gebruik worden genomen, leert de stichting de bevolking het omgaan met zonne-energie. Gekozen is voor een project op de Molukken, wegens de band tussen de overheden in het noorden en de vele Molukse gemeenschappen in de provincies Groningen en Drenthe. De initiatiefnemers hopen dat andere noordelijke gemeenten met veel Molukse inwoners zich bij het po zullen aansluiten.

Reageer op dit artikel