nieuws

Zinken dakgoot gaat langer mee dan gedacht

bouwbreed

Zinkt corrodeert minder snel dan aanvankelijk aangenomen. Het materiaal gaat om die reden langer meer en veroorzaakt daardoor minder milieu bederf. Wanneer de verzuring afneemt daalt ook het tempo van de zink corrosie. Het bureau Tauw Milieu uit Deventer trekt deze conclusies in het rapport ‘nadere analyse LCA zinken dakgoten’.

Volgens de onderzoekers is na de levensduur van de dakgoot een klein deel van het zink weg gecorrodeerd. Het restant kan worden om gesmolten en vervolgens primair zink in verzinkerijen vervangen. Wanneer deze vorm van hergebruik wordt meegerekend als ‘vermeden effect’ ligt de milieu-belasting van zinken dakgoten lager dan de waarde uit eerdere LCA. Uitloging van zinken dakgoten draagt voor twee tot zeven procent bij aan de totale hoeveelheid zink die via de rivieren in het Nederlandse oppervlakte water komt. De Rijn en de Maas voeren ruim 98 procent van de zinkvracht mee wat in hoeveelheden neerkomt op 2000 tot 4325 ton per jaar.

In 1995 ging in Nederland ongeveer 9000 ton zink op aan dakgoten. De industrie verwerkte daarvan zo’n 2000 ton tot gebruiks klaar dakgoot en leverde de rest als zinkplaat aan de loodgieter. Momenteel gaat een zinken dakgoot ruim tot 30 tot 40 jaar mee. Loodgieters krijgen evenwel een betere opleiding zodat ze de goten beter monteren waardoor de levensduur stijgt. Op grond daarvan stelt Tauw de levensduur op 50 tot 70 jaar. Per strekkende meter staat 0,25 m2 van de standaard dakgoot bloot aan corrosie wat een jaarlijkse corrosievracht van 0,25 gram oplevert.

Afgedankte goten uit zink worden inmiddels apart ingezameld voor hergebruik. Na 50 jaar gebruik resteert nog 94 procent van het oorspronkelijk materiaal; na 75 jaar gaat het nog om 90,5 procent. Extra bewerkingen moeten verontreinigingen met lood verwijderen. Handmatig weg halen van soldeernaden kost echter te veel tijd. Een destilatieproces daarvoor vergt te veel energie. Mede om die reden gaat veel secundair zink op aan het verzinken van staal en aan de produktie van zinkverbindingen. De verzinkingsindustrie dekt met secondair zink ongeveer 35 procent van het totale verbruik. Tauw stelt dat de corrosiebestendigheid van secondair zink gelijk staat aan die van primair zink en mogelijk zelfs beter is.

Reageer op dit artikel