nieuws

Ziekteverzuim daalt niet langer meer

bouwbreed Premium

Na een scherpe daling van het ziekteverzuim in 1994 is vorig jaar het verzuim gestabiliseerd op hetzelfde percentage van 4,9 (exclusief zwangerschapsverlof).

Ook het verzuim in de bouwnijverheid is vorig jaar ten opzichte van 1994 marginaal gedaald, n.l. van 5,1 tot 4,9%. In 1993 bedroeg het ziekteverzuim in de bouw nog 7,5%.

De scherpe daling in 1994 kan voor het grootste deel op rekening worden geschreven van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim. Die bepaalde dat het verzuimrisico voor de eerste twee ( bij kleine bedrijven) of zes weken (bij de grotere ondernemingen) voor rekening van de werkgever zou komen. Lang niet alle ziektegevallen werden daarom gemeld bij de bedrijfsverenigingen.

De nu over 1995 door het Centraal Bureau voor de Statistiek gegeven ziekteverzuimcijfers zijn dan ook ontleend aan een onderzoek bij ongeveer 1600 bedrijven en instellingen met in totaal 830.000 werknemers. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de gegevens dus een onnauwkeurigheidsmarge, aldus het CBS. Maar laten ze dus wel een trend zien.

Bedrijfsgrootte

Grote ondernemingen kennen een hoger verzuim dan kleine bedrijven, maar bij alle ondernemingen is het ziekteverzuim teruggelopen.

Bedrijven met minder dan tien werknemers gingen terug van 3,9% in 1993, via 3,4% het jaar daarop tot 3,3% nu.

Middelgrote bedrijven met 10-99 werknemers gingen van 6% in 1993 naar 4,2% vorig jaar, terwijl de grotere ondernemingen in 1993 nog een verzuim van 7% kenden en nu op 5,8% zitten.

Reageer op dit artikel