nieuws

Weert en Stramproy gaan samen

bouwbreed

De gemeenten Weert en Stramproy willen op vrijwillige basis fuseren en de nieuwe gemeente Weert vormen. De adviezen van de werkgroep Weert-Stramproy hebben beide colleges overgenomen. De raad van Weert beslist volgende week.

De werkgroep die de samenvoeging voorbereidt schrijft in haar advies dat fusie voor- en nadelen met zich meebrengt. Als voordelen worden genoemd de ruimere mogelijkheden die een grote gemeente heeft om in de toekomst het steeds omvangrijker specialistische takenpakket te ke blijven uitvoeren, het voorkomen van ‘dubbelwerk’ en het formeren van een ‘kwalitatief goed lokaal bestuur’.

Voorwaarde van de samenvoeging is dat het personeel met zorg wordt ingepast in de nieuwe organisatie. Voor de samenvoeging moeten de Eerste en Tweede Kamer de herindelingswet Stramproy-Weert vaststellen.

Reageer op dit artikel