nieuws

Warmtepomp moet gaan zorgen voor energiebesparing

bouwbreed

Op de BouwRAI is een uitgebreid plan van aanpak gelanceerd om de warmtepomp in de mark te introduceren. Dit in combinatie met andere technologieen zoals de Warmte-Kracht-Koppeling (WKK). Het doel is veel op primaire energie te besparen.

De doelstelling is ingegeven door de potentie die de warmtepomp in zich draagt, om energieoptimalisatie in het algemeen te bewerkstelligen in combinatie met andere technologieen waaronder WKK in het bijzonder. Om dit te realiseren zal op korte termijn en op grote schaal de combinatie in diverse toepassinggebieden dienen te worden geintroduceerd als alternatief voor bestaande verwarmings- en koelingssystemen. Een op doelgroepen gerichte benadering zal een belangrijk element zijn.

Met de invoering van het duo warmtepomp en WKK of andere combinaties, moet een energiebesparing worden bereikt van 5 a 10 Peta Joule (PJ) in het jaar 2000 en 50 PJ in 2010. Belangrijke sleutelelementen zijn het oplossen van knelpunten in de markt. De kennis over warmtepompen en WKK moet aanzienlijk worden verbreed. Het programma bouwt in belangrijke mate voort op onderzoeken van Coopers en Lybrand ‘Plan van aanpak marktintroductie warmtepompen in Nederland’.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt een aantal uitgangspunten in acht genomen. De warmtepomp zal zo snel mogelijk doch op een zorgvuldige wijze in alle relevante marktsegmenten moeten worden meegenomen in de afweging van andere mogelijkheden van de warmtevoorziening en koeling. De pomp zal zich in technische, economische en energiebesparende zin moeten ke meten met andere opties. Ten aanzien van de concurrentiekracht wordt in de beginfase gebruik gemaakt van de bestaande ‘subsidie’-instrumenten (BSET, VAMIL en Groen Beleggen).

Er dient volop gebruik te worden gemaakt van reeds in het buitenland opgedane kennis en ervaring. De Nederlandse toeleveringsindustrie in de vorm van apparatenbouw en de nutssectoren dienen adequaat op de ontwikkeling van de warmtepomp in te spelen. Het plan wordt voor een belangrijk deel gedragen door Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu), Warmtepomp Nederland BV en HCP (Heat Pump Center) te Sittard.

Niet dubbel werken

Met het tijdig ontwikkelen van deze energiebesparende systemen en vooral de tijdige introductie ervan is het voorts mogelijk te voorkomen dat op te ontwikkelen locaties, zoals de Vinex gebieden, geen dubbele energie-infrastructuren worden ontwikkeld. Dat geldt bijvoorbeeld als wordt gekozen voor elektrische warmtepompen in plaats van op aardgas gestookte verwarmingsketels. Ook wordt ingespeeld op de mogelijke schaarste aan grondwater of in elk geval op de heffingen op grondwater bij gebruik in industriele processen en voor koeling.

SEP, NUON en een aantal andere energiedistributiebedrijven hebben ambitieuze plannen voor de introductie van warmtepompen. Er is inmiddels een concept overeenkomst tussen Sep (NV Samenwerkende elektriciteitsproduktiebedrijven), EnergieNed en de energiedistributiebedrijven REMU en NUON alsmede Novem, op het gebied van de marktintroductie van warmtepompen in de sector woningbouw.

Reageer op dit artikel