nieuws

Warmtepomp heeft vooral kans in Vinex-gebieden

bouwbreed

“De elektrische warmtepomp heeft vooral kansen in gebieden waar nieuwbouw wordt gepoeerd en nog geen gasinfrastructuur aanwezig is. Dat biedt derhalve ruimte in de Vinex-gebieden, waar in 10 jaar nog minstens 465.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd”, aldus ir. K.J. Braber van Novem BV op een symposium in de BouwRAI te Amsterdam.

“In deze Vinex locaties zoals aangegeven in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex), moet ook de energie-infrastructuur nog worden ontwikkeld. Dat kan dan gebeuren op basis van Warmte/Kracht (W/K) met Warmtedistributie (WD) en elektrische warmtepompen. Of het benutten van restwarmte en elektrische warmtepompen. Nederland is in korte tijd uitgegroeid tot koploper op het gebied van warmte-krachtkoppeling”, aldus Braber.

Succes groot

“Het succes van W/K is zelfs zo groot dat er inpassingsproblemen zijn ontstaan voor de produktie van elektriciteit. Er dreigt een overschot aan produktiecapaciteit te ontstaan. Dat biedt juist ruimte voor het invoeren van elektrische warmtepompen. Overigens verdient in een typisch gasland als Nederland, ook de met gas gestookte warmtepomp een serieuze kans op marktintroductie. De beide soorten warmtepompen hebben met elkaar gemeen, dat ze bij de huidige stand der techniek, vergeleken met HR-ketels een vergaande besparing op primaire energiedragers (gas en olie) opleveren.

Voor wat betreft de warmtepompen geldt, dat ze met behulp van de inzet van betrekkelijk weinig energie ‘laagwaardige’ energie op een voor de gebruiker geschikt temperatuurniveau brengen. De ‘laagwaardige’ energie wordt gewonnen uit bronnen in de omgeving zoals uit de bodem (thermische warmte), het grondwater, al of niet in combinatie met zonne-energieopslag, de buitenlucht of de ventilatielucht”, zo zei K.J. Braber.

“De met gas gestookte warmtepomp, heeft op zich overal een kans om te worden toegepast. Maar deze behoeft vooral voor de kleinere typen, die geschikt moeten zijn voor de woningbouw, nog enige ontwikkeling. Als de met gas gestookte warmtepomp het op termijn schopt tot opvolger van de HR-ketel in de bestaande bouw, dan betekent dit in ieder geval dat Nederland flink wat langer met zijn aardgas vooruit kan. Ook de toepassing van de elektrische warmtepomp geeft dit prettige vooruitzicht”, aldus Braber.

“Het heeft op dit moment echter nog niet veel zin om te praten over de economische aspecten van de warmtepomp. Bij gebrek aan marktwerking en serie- of massaproduktie is nog geen sprake van een aanvaardbare en reele marktprijs in Nederland.

Voorwaarden

Om de warmtepomp in Nederland van de grond te krijgen moet nog heel wat werk worden verzet. Ook dient nog een aantal voorwaarden te worden geschapen.

Daar wordt aan gewerkt in het op stapel staande samenwerkingsverband tussen EnergieNed, Sep en een aantal energie distributiebedrijven waaronder NUON en REMU. Binnen twee tot drie jaar wordt met dit verband een aanzet tot een grootschalige marktintroductie voorbereid.”

Reageer op dit artikel