nieuws

Voor sociale woningbouw is sociale grondprijs nodig

bouwbreed

Betaalbare sociale huurwoningen zullen ook in het bouwprogramma voor de 21ste eeuw een plaats verdienen. Naast alle inspanningen die corporaties zich daarvoor getroosten, is een gematigde grondprijs nodig om deze woningen tot stand te ke brengen. Gemeentelijke grondbedrijven hebben daarbij een rol te spelen.

Aldus directeur Van Velzen van de Nationale Woningraad op een bijeenkomst van de Vereniging van Grondbedrijven.

Een eenvoudige waarheid is dat waar de opbrengsten van de exploitatie uit beleidsmatige overwegingen beperkt moeten zijn, ook slechts ruimte is voor een bescheiden grondprijs, zo zei hij. Anders is het niet mogelijk deze sociale huurwoningen te exploiteren conform de doelstellingen waarvoor ze zijn gebouwd.

Dat betekent volgens Van Velzen dat voor goedkope eengezinshuurwoningen een grondprijs van f. 20.000 a f. 22.000 per woning de limiet behoort te zijn. Voor gestapelde woningen moet de prijs aanzienlijk lager liggen. In plaats van een grondprijs per woning zou daarbij gerekend ke worden met een m2-prijs voor de uitgiften van een kavel grond voor een woongebouw vergelijkbaar met die van gesubsidieerde of vrije-sectorbouw. In de sterk verstedelijkte delen van het land kom je dan uit op zo’n f. 300 per m2.

Bepalingen geschrapt

Sprekend over de Vinex-locaties memoreerde hij het beroep dat de overheid op marktpartijen heeft gedaan, die op hun beurt zich een comfortabele positie hebben verworven door anticiperende grondaankopen op de bekende locaties.

Met de wet Voorkeursrecht Gemeenten is gelukkig een noodwetgeving tot stand gekomen om de gemeentelijke positie op de grondmarkt te versterken. Van Velzen toonde zich er blij om. “Minder gelukkig zijn we met het feit dat de Tweede Kamer het, zonder er een woord aan vuil te maken, goed gevonden heeft dat bepalingen over een maximum grondprijs voor woningen in de sociale sector uit het Besluit Woninggebonden Subsidies verdwenen zijn.”

Reageer op dit artikel