nieuws

Vijf gevangenissen verschillend bedekt

bouwbreed Premium

Vijf van de zes penitentiaire inrichtingen, waarbij een dakadviseur was betrokken, hebben toch verschillende dakbedekkingen gekregen. Deze voldoen volgens de dakadviseur Aliso BV te Breda alle aan hoge kwaliteitseisen. De verschillen hebben te maken met budgettaire mogelijkheden.

“Het mag volgens Aliso gerust een unicum worden genoemd dat ongeveer gelijktijdig zes penitentiaire inrichtingen in ons land zijn gebouwd, waarvan onlangs de laatste gereed is gekomen in Zoetermeer. De andere staan in Almere, Dordrecht, Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den IJssel en Middelburg. Het zijn zes gelijksoortige poen met een opdrachtgever en een adviseur-leverancier van dakbedekkingssystemen.

Diverse uitgangspunten

“Het zou derhalve voor de hand hebben gelegen, dat de daken van de gebouwen allemaal op dezelfde wijze van dakbedekking en isolatie zouden zijn voorzien. Toch is dat niet gebeurd”, aldus Aliso. “Dat komt omdat de betrokken ontwerpers verschillende uitgangspunten voor het dakbedekkingssysteem hebben gehanteerd. Het belang dat architecten aan de toe te passen dakbedekkingssystemen hechtten varieerde nogal.”

Kwaliteitsbewustzijn

“Het kwaliteitsbewustzijn ten aanzien van het dakbedekkingspakket liep uiteen. Verder speelden bedrijfsgebonden ervaringen met specifieke produkten een rol bij de uiteindelijke materiaalkeuzes. Per aannemer die met een werk was belast verschilde het dakpakket. Een belangrijke reden hiervoor was de budgettaire ruimte, die voor het dak werd bestemd. Dat is geen ongebruikelijke gang van zaken in de bouwwereld, waar de dakopbouw in de eindfase van de werkzaamheden nogal eens de sluitpost van de begroting is”, aldus Aliso.

Op de daken van de door het architectenbureau Van Meer en Putter uit Amsterdam ontworpen gevangenissen in Almere en Zoetermeer is het duurzame SBS-gemodificeerde bitumineuze dakbedekkingssysteem Awaplan aangebracht. EGM-architecten uit Dordrecht zijn in die plaats uitgegaan van het systeem Aligummat-APP (gemodificeerde bitumen). Het gebouw ontworpen door de architecten van de RGD-Oost in Krimpen aan de IJssel is bedekt met SBS-gemodificeerde bitumen Aliplast.

Mede dankzij de betrokken dakbedekkingsbedrijven Spuitco, Repon, Breman en Van Haperen voldoen alle aangebrachte dakbedekkingen ruimschoots aan de eisen van het Bouwbesluit. Het zijn goede en veilige daken. Dat neemt volgens Aliso niet weg, dat er duidelijk kwaliteitsverschillen zijn. “Mede daarom is het de moeite waard om op termijn te bestuderen, hoe deze verschillen in de praktijk de onderhoudsgevoeligheid en de levensduur van de dakbedekking beinvloeden.”

Reageer op dit artikel