nieuws

Vervuilde grond gebruikt voor dijkverzwaring

bouwbreed Premium

Voor de verbetering van het dijkvak Tiel – Zennewijnen is vervuilde grond gebruikt. Dat hebben controleurs van de provincie Gelderland bij een routinecontrole ontdekt. Gedeputeerde Staten hebben het polderdistrict Tieler- en Culemborger Waarden opgedragen de dijk af te graven en opnieuw te verzwaren.Volgens dijkgraaf De Jong van het polderdistrict is de aannemer (Van Oord AZC te Gorinchem) verantwoordelijk voor het aanbrengen van de vervuilde grond, waarin onder andere zware metalen voorkomen. De grond is afkomstig van een afgraving in Noord-Brabant.

De aannemer heeft een schonegrondverklaring voor deze grond laten zien. Het is niet duidelijk hoe de aannemer aan die verklaring is gekomen en of er opzet in het spel is geweest. De Jong meent dat de aannemer moet opdraaien voor de kosten van afgraven en opnieuw verzwaren. Omdat het dijkvak Tiel – Zennewijnen binnen de Deltawet Grote Rivieren valt en versneld is aangepakt, is de provincie verantwoordelijk voor de voortgang van het werk. Volgens De Jong is het gebruikelijk dat zowel het polderdistrict als de provincie steeksproefsgewijs monsters van de gebruikte klei en zand nemen om te zien of de grond schoon is. Het polderdistrict had de grond zelf nog niet gecontroleerd.

De aannemer zal de vervuilde grond zo snel mogelijk weghalen en vervangen door andere specie. Het polderdistrict verwacht niet dat de dijkverbetering vertraging zal oplopen door de ontdekking van de provincie.

Reageer op dit artikel