nieuws

Vervolgopdracht lokmiddel voor kwaliteit aannemer

bouwbreed

Gemeenten besteden, in vergelijking met andere overheden, relatief weinig werk openbaar aan. Ze geven de voorkeur aan onderhandse aanbesteding met aannemers, die men heeft leren kennen als bedrijven die kwaliteit leveren. Die kwaliteit wordt ‘uitgelokt’ door vervolgopdrachten in het vooruitzicht te stellen als goed werk wordt afgeleverd.

Dat valt op te maken uit de dissertatie van ir. A.G. Doree, die donderdag aan de Universiteit Twente promoveerde op het onderwerp ‘Gemeentelijk aanbesteden’.

Gemeenten stellen cooperatie van de aannemers na de besteding meer op prijs dan de competitie voor de aanbesteding. Men wil dat aannemers flexibel zullen reageren als tijdens de uitvoering zaken anders moeten dan in het contract was overeengekomen.

Om de onzekerheden en risico’s over het gedrag van de aannemer te reduceren gebruiken de gemeenten hun geheugen, aldus Dore. Ze kiezen voor aannemers, die in het verleden hebben getoond in goed samenspel met de opdrachtgever kwalitatief goed werk te leveren. Levert hij slecht werk af dan zal hij in die gemeente niet snel weer een opdracht krijgen. Met mogelijke vervolgpoen als lokkertje (het zogenaamde OPH-mechanisme, dat staat voor Over het Po Heen) dwingen gemeenten de gewenste kwaliteit bij aannemers af.

Doree kwam tot deze conclusies na onderzoek van het aanbestedingsgedrag van gemeenten in de jaren 1991-93. In aantallen gezien verstrekten de gemeenten toen tweederde van de opdrachten enkelvoudig aan. Een kwart van de werken werd meervoudig onderhands aanbesteed. En 7% werd na openbare aanbesteding gegund.

Structurele wijziging

Overigens concludeert de Wegenbouw Aannemers Combinatie, het meldingsbureau voor gww-werken, in Zeist bij cijfers over 1995 “een structurele wijziging in aanbestedingsgedrag van de gemeentelijke opdrachtgevers bij werken met een aanneemsom hoger dan f. 1 miljoen. Deze grotere werken zijn dit jaar (1995) beduidend vaker openbaar en minder vaak onderhands of enkelvoudig aanbesteed dan voorheen gebruikelijk was.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels