nieuws

Vertraging dreigt voor uitdiepen Westerschelde

bouwbreed Premium

Het uitdiepen van de Westerschelde, nodig om de toegang tot de haven van Antwerpen te verbeteren, loopt vrijwel zeker vertraging op. Dit bleek gisteren bij de Raad van State, waar een groot aantal bezwaren tegen het baggerwerk is ingediend. Erkenning van een deel van de bezwaren kan een vertraging opleveren van twee jaar.

Vooral de Zeeuwse milieufederatie, Natuurmonumenten en de stichting Natuur en Milieu vrezen voor aantasting van het leefmilieu in de Westerschelde. Eerder bereikten het Nederlandse kabinet en de Vlaamse deelregering overeenstemming over het uitdiepen van de Westerschelde. Het gaat hierbij om hoeveelheden van 10 tot 20 miljoen kubieke meter baggerslib per jaar. Rijkswaterstaat wil 24 plekken in de Westerschelde gebruiken als baggerstortplaats. Juist deze aanpak zorgt voor verstoring van natuur en milieu, aldus de indieners van de bezwaren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft voor het werk een vergunning gegeven, op basis van de Wet vervuiling oppervlaktewater (WVO). Dat is niet genoeg, zo blijkt nu. Er zal vrijwel zeker ook een milieuvergunning nodig zijn, aldus staatsraad mr. J. Hulshof. De definitieve uitspraak door de Raad van State wordt binnen twee maanden verwacht.

Reageer op dit artikel