nieuws

Verbod op misbruik aanstellingskeuring

bouwbreed

Er komt een wet, die het misbruik maken van aanstellingskeuringen verbiedt. Dat valt te concluderen nu de VVD-fractie zich niet langer verzet tegen een initiatief-wetsvoorstel van deze strekking van D66-er Van Boxtel.

De VVD heeft de bezwaren daartegen laten vallen nu er een akkoord is bereikt over een wetsvoorstel voor de wao. Daarin wordt het principe gehanteerd dat bedrijven die veel arbeidsongeschiktheid veroorzaken een hogere premie gaan betalen. Dit moet individuele bedrijven een financiele prikkel geven om arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk terug te dringen.

Het initiatief-voorstel van Van Boxtel houdt in dat wordt voorkomen dat werkgevers de financiele prikkel verkeerd interpreteren door geen chronisch zieken of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten meer in dienst te nemen. Om deze vorm van risico-selectie tegen te gaan,wordt in de wet misbruik van aanstellingskeuringen verboden.

Reageer op dit artikel