nieuws

Ventilatieroosters EC compact en duurzaam

bouwbreed Premium

Buva heeft een nieuwe serie aluminium ventilatieroosters, de Buvalux EC (Economic-Compact) op de markt gebracht. Bij de ontwikkeling van deze ventilatierooster is zowel van een goed betaalbare prijs als van een lange levensduur uitgegaan. Ze vergen slechts 90 mm glashoogte, waardoor een hoge daglichttoetreding door het glas gewaarborgd blijft. Er zijn twee typen, de EC-10 en de EC 12. De eerste in drie en de tweede in twee uitvoeringen te monteren.

De EC-10 heeft een luchtdoorlaat van 10 dm3 en de EC-12 een luchtdoorlaat van 12 dm3/sec./meter. De K-waarde van de roosters bedraagt respectievelijk 3,79 en 3,91 W/m2K. Rooster EC-10 bewerkt een geluidreductie van RA netto -2,5 dB(A) bij geopende toestand. Voor de EC-12 is deze waarde 0,8 dB(A). De ventilatieroosters zijn door Buva BV te Rotterdam in vele RAL-kleuren te leveren. Het ventilatievolume en de constructie van de roosters zijn zodanig, dat ook bij grote winddruk geen tocht ontstaat. Dat is belangrijk opdat de bewoners niet de neiging krijgen bij harde wind de ventilatie af te sluiten. Bij montage vallen ze geheel binnen de sponning. Dat betekent dat ze noch voor gordijnen of een zonwering een belemmering vormen. Ze voldoen verder aan hoge waterdichtheidsnormen zodat de EC-10 ook aan kustgebieden is toe te passen tot een hoogte van 40 meter. De EC-12 is in alle bebouwde gebieden en windzones toe te passen. De roosters zijn in een maximale lengte van 2500 mm toe te passen. Ze voldoen voorts aan de eisen van het Bouwbesluit en passen in het EP(Energie-Prestatie)-concept.

Reageer op dit artikel