nieuws

V en W informeerde onjuist over Beek

bouwbreed Premium

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft burgers onjuist geinformeerd over de termijn waarin zij bezwaarschriften konden indienen tegen de voorgenomen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport (vliegveld Beek) met een nieuwe oost-westbaan. Dat stelt de Nationale Ombudsman M. Oosting naar aanleiding van bij hem ingediende klachten.

Zo was de Ombudsman het met de indieners van de klachten eens dat het ministerie van Verkeer, in dit geval de Rijksluchtvaartdienst, verkeerde informatie heeft verschaft over verlenging van de bezwaartermijn.

De Ombudsman noemt de gedragingen ‘onbehoorlijk’. Hij stelt dat minister Jorritsma zich dient in te spannen voor de grootst mogelijke zorgvuldigheid, zeker als het gaat om zeer gevoelige onderwerpen als de voorgenomen uitbreiding van Beek. Een besluit hierover raakt immers direct het woon- en leefgenot en daarmee het welzijn van velen, aldus Oosting.

Minister Jorritsma wil vooralsnog geen commentaar geven op de rapportage van Oosting. De Raad van State behandelt namelijk nog zestig beroepschriften tegen de voorgenomen uitbreiding van Beek. Jorritsma wil eerst die uitspraken afwachten, aldus haar woordvoerder.

Reageer op dit artikel