nieuws

Toren van Helmut Jahn nagel aan doodskist HBM

bouwbreed

De utiliteitsbouwer van de Hollandsche Beton Groep, Hollandsche Beton Maatschappij, heeft een zwaar jaar achter de rug. Door aanzienlijke problemen bij de bouw van het Nederlandse hoofdkantoor van Credit Lyonnais Bank Nederland is men f. 10 miljoen misgelopen.

Een omvangrijke arbitrage moet nog iets van de schade goedmaken. In het gisteren verschenen jaarverslag 1995 van HBG wordt gemeld dat het resultaat van HBM positief was. Maar net als in 1994 was de bijdrage aan de moeder teleurstellend. Naar het nu blijkt heeft de bouw van Credit Lyonnais Bank Nederland in Rotterdam de onderneming handenvol geld gekost. Door de handelwijze van het Franse pomanagementbureau Coteba, ingehuurd door de vastgoeddochter van de Franse bank Cogefo Pays Bas, moest de utiliteitsbouwer volgens ingewijden f. 10 miljoen aan extra kosten maken.

Het feit dat er zonder hoofdaannemer werd gewerkt “en de coordinatie van Coteba slecht was” bracht alle betrokkenen van de toren, een ontwerp van de beroemde architect Jahn in de problemen. Zo bestaat er onenigheid tussen de bouwers en de Franse opdrachtgever over de meerkosten die moesten worden gemaakt voor de opvallende staalconstructie, waarop een deel van het kantoor rust.

Tot overmaat van ramp is in het achterliggende jaar Credit Lyonnais Bank Nederland door de Franse moeder verkocht aan de Belgische Bank, Generale Bank. “Het kwam de communicatie niet ten goede.”

De woordvoerder van de Generale Bank Nederland, drs Frans Dinkgreve, zegt bekend te zijn met de materie, “maar wij zijn slechts huurder. In het overnamecontract is vastgelegd dat alle verplichtingen omtrent de bouw worden gedragen door de Franse eigenaren. Onze enige zorg is dat het op tijd wordt opgeleverd.”

In Parijs laat de woordvoerder van Credit Lyonnais weten, “dat de persoon die het dossier in beheer heeft op vakantie is, en men niet inhoudelijk op de zaak kan ingaan.”

Nog een zaak

Inmiddels gaat het erop lijken dat een tweede affaire met een Frans managementbureau zich aandient. De bouwer van het Sheraton Hotel op Schiphol, de Belgische aannemer Besix, ligt hier overhoop met Oger uit Parijs. Ook hier wordt gewerkt zonder hoofdaannemer. De coordinatie is matig en tevens is het vermoeden van betrokkenen dat Oger de ‘performance bond’ – ettelijke miljoen – tracht op te strijken.

Reageer op dit artikel