nieuws

Straatmakers in Zaanstad moeten minder zwaar tillen

bouwbreed

De gemeente Zaanstad heeft drie ploegen straatmakers toegerust met een minishovel. De drie machines, Ahlmann zwenkladers, zijn voorzien van een snelwisselinrichting voor de aanbouw van verschillende werktuigen.

Met deze verdere mechanisering anticipeert de gemeente op de aangescherpte Arbo-normen die binnenkort het tillen door straatmakers, van lasten van meer dan 25 kilo verbieden. Het stellen van trottoirbanden die vaak 80 kg en meer wegen dient dan machinaal te gebeuren.

Het gebruik van de mini-shovels sluit uitstekend aan bij het machinaal straten dat de gemeente Zaanstad reeds voor grote stukken bestrating heeft toegepast. De nieuwe shovels zullen behalve voor het stellen van banden ook worden gebruikt voor het ruimen van puin aanrijden van klinkers en andere bijkomende werkzaamheden.

Jos Peltenburg, chef uitvoering bij Openbare Werken is blij met de uitbreiding van het gemeentelijk machinepark. “Het is de enige manier om de mensen gezond te houden”, vindt hij. “We willen dat ze dit werk tot hun pensioen zonder problemen ke blijven doen.” Het mechaniseren van straatmakerswerkzaamheden is nu nog slechts een aanbeveling van het Rijk. Maar Zaanstad zet zich met nog enkele andere Nederlandse gemeenten al langere tijd in om, het straatmakersvak door mechanisering in meer ‘gezonde banen te leiden’. Het is jammer dat het nog steeds dezelfde enkele gemeenten zijn die zich daadwerkelijk inzetten voor verbetering van de werkomstandigheden van hun straatmakers.

Reageer op dit artikel