nieuws

Straatmaker roept collega’s op hogere prijzen te rekenen

bouwbreed

Alle bestratingsbedrijven in de regio Noord-Brabant hebben van een anonieme collega aannemer een brief in de bus gekregen. In dit schrijven worden de bedrijven aangespoord uniforme prijzen te hanteren voor de verschillende te verrichten werkzaamheden. “Wees geen dief van eigen portemonnee. Werk niet met lage prijzen”, zo luidt de boodschap.

Veel straatmakers klagen erover dat de prijzen voor te leveren werk veel te laag zijn. De roep om te komen tot hogere prijsafspraken valt daarom steeds meer te beluisteren. Met de, aan de bedrijven in Noord-Brabant, gestuurde brief tracht de initiatiefnemer de aannemers hiervoor op een lijn te krijgen.

“In de afgelopen jaren”, aldus het schrijven, “zijn de prijzen niet gestegen maar eerder gedaald. De ziektewet (geheel voor eigen risico), en de Arbo-wet (investeren in machines) drukken zwaar op de kosten. Daarbij heeft het straatmakersvak een slecht imago, waardoor het aantrekken van nieuw personeel om het vak te leren problemen geeft.

De hoofdaannemers maken momenteel uit wat de prijzen zijn. Echter de straatmakers moeten die zelf uitmaken. Wij weten hoeveel meters we ke maken.”

“Het is heel simpel”, zo vervolgt de brief, “de meeste hoofdaannemers pakken zo een paar gulden per eenheid en hoeven er niks voor te doen. Maar de stratemaker die zich er kapot voor moet werken, tegen een lage prijs, kan de kop niet boven water houden. Daarom, wordt wakker en pak die paar gulden zelf.”

De brief gaat vergezeld van een ‘Prijslijst voor straatmakersbedrijven’, waarin gespecificeerd de verschillende straatmakerswerkzaamheden en de hiervoor te berekenen prijzen per vierkante of strekkende meter.

Aan het slot van de brief roept te initiatiefnemer de geadresseerde op om op een lijn te gaan zitten en wat de prijzen betreft te poot strak te houden. “Jullie zien dat dit op korte termijn resultaten geeft.”

De Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland OBN zegt deze geluiden te kennen en hierover reeds meerdere malen in gesprek te zijn geweest. “Wij zijn een maatschappelijke organisatie”, aldus mevrouw G. Th. Remkes, secretaris van de OBN, “en het is voor ons niet mogelijk vanuit de OBN te komen tot horizontale prijsafspraken. Binnen de EU is deze vorm van kartelvorming binnen de straatmakersbranche bovendien verboden.”

Onder druk

Zij kon niet ontkennen dat de prijzen voor straatwerk sterk onder druk staan. “Zeker wanneer in onderaanneming moet worden gewerkt zijn straatmakers vaak gedwongen het werk tegen zeer scherpe prijzen uit te voeren. Een bijkomend probleem is met name het gebrek aan vakbekwame mensen. Door de hoeveelheid werk is de vraag naar ervaren straatmakers belangrijk toegenomen. Helaas verkeren we daardoor in een situatie dat de straataannemers personeel bij elkaar trachten weg te kopen. Een voor de straataannemer hoogst onplezierige ontwikkeling waar wij als organisatie niet direct oplossingen voor ke aandragen”, aldus mevrouw Remkes.

Reageer op dit artikel