nieuws

‘Stimuleer werk in groen via Grote Stedenbeleid’

bouwbreed

Uit het budget van het Grote Stedenbeleid moet f. 100 miljoen worden gereserveerd voor achterstallig onderhoud aan groenvoorzieningen. Zo ke ruim 3000 langdurig werklozen een vaste baan krijgen. Het gaat vooral om mensen met een lage opleiding. Via leerwerkplaatsen ke zij op lbo- niveau worden geschoold.

Dit zegt A.E. Kuhlman hoofd van de afdeling beplantingen van de gemeente Nijmegen. De loonkosten ke worden betaald door uitkeringsgelden om te zetten in loon. Het gaat hierbij niet om Melkertbanen omdat deze slechts tijdelijk zijn.

Het nieuwe personeel komt in dienst van een gemeente en moet een praktijkopleiding krijgen onder begeleiding van leermeesters uit het bedrijfsleven. Hiertoe moeten circa 300 begeleiders worden aangetrokken. Het theoretische gedeelte van de opleiding kan plaatsvinden op streekscholen.

Kuhlmann wijst er nadrukkelijk op dat het niet zo mag zijn dat particuliere groenvoorzieners geen opdrachten meer krijgen van de betrokken gemeenten. Het nieuwe personeel mag uitsluitend worden ingezet bij onderhoudswerkzaamheden die anders zouden blijven liggen.

Geen geld gereserveerd

De totale kosten van het plan bedragen circa f. 350 miljoen en ke voor ruim tweederde worden betaald uit uitkeringsgelden. Opleiding, materiaal en begeleiding moeten worden betaald uit het Grote Stedenbeleid.

Volgens Kuhlman zijn de groenvoorzieningen in de meeste grote steden sterk verwaarloosd. Bijna 80 procent van de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners heeft achterstanden in het onderhoud van plantsoenen, ‘snippergroen’ en parken. Van de steden met minder dan 20.000 inwoners heeft circa 45 procent te maken met slecht onderhouden groen.

In de jaren zestig en zeventig werden op grote schaal groenvoorzieningen aangelegd, maar de gemeenten hebben er nooit rekening mee gehouden dat bomen en planten niet eeuwig mee gaan. Met andere woorden: er is nooit geld gereserveerd om groenvoorzieningen te vervangen, terwijl dit na 30 a 40 jaar moet gebeuren.

Als het onderhoud op grote schaal wordt aangepakt levert dit circa 3850 tijdelijke of ruim 3000 vaste banen op. Om het werkgelegenheidsplan uit te ke voeren moet snel actie worden ondernomen, aldus Kuhlmann omdat de eerste beslissing over de besteding van de budgetten van het Grote Stedenbeleid al dit jaar plaatsvinden. “Het is beter van te voren aan de bel te trekken dan te wachten tot een tweede ronde. Al sluit ik niet uit dat het mogelijk is om ook tijdens een volgende ronde het plan te laten slagen.”

Om te bepalen bij welke poen het nieuwe personeel wordt ingezet, wil Kulhmann een onafhankelijke organisatie oprichten die beoordeelt of het gaat om werk dat anders zou blijven liggen. Een dergelijke organisatie is op korte termijn op te richten en zou moeten bestaan uit deskundigen van de gemeenten en het bedrijfsleven.

Goed onderhouden groen draagt, aldus Kuhlmann, bij tot een beter vestigingsklimaat voor de steden. Kuhlmann: “Voordat een bedrijf zich ergens vestigt wordt doorgaans eerst de buurt bekeken. Een stad in een groene omgeving maakt grotere kans om een bedrijf binnen te halen. De wijk waarin straks wordt gewerkt en klanten worden ontvangen ke de doorslag geven bij de beslissing om zich te vestigen.”

Carrieremogelijkheden

Fraaie parken en recreatiemogelijkheden in het groen maken een stad ook aantrekkelijker voor toeristen, aldus Kuhlman. Bovendien verminderen de sociale spanningen in sommige wijken wanneer door goed onderhouden parken en plantsoenen het woonklimaat wordt opgeschroefd.

De nieuwe werknemers hebben volgens Kuhlman voldoende mogelijkheden om zich binnen de groenvoorzieningssector om hoog te werken. Door het volgen van een cursussen en opleidingen kan een ambitieuze ongeschoolde werknemer in de groensector zich opwerken tot hbo-niveau.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels