nieuws

Staphorst blijft in verzet tegen grenswijziging

bouwbreed

Staphorst blijft zich verzetten tegen de grenswijziging met Meppel. Het gemeentebestuur hoopt via een uitspraak bij de Raad van State alsnog gelijk te krijgen. Het gaat hierbij om een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Zwolle, die eerder de bezwaren van Staphorst afwees.

Met de behandeling van de kwestie donderdag bij de Raad van State in Den Haag is voor de gemeente Staphorst de laatste ronde begonnen in het verzet tegen de grenswijziging.

“Staphorst begint zich te voelen als een roepende in de rechtsbeschermingswoestijn”, zei burgemeester W. Plomp. Volgens hem gaat het om een principiele kwestie. “Het lijkt erop dat de aangevallen partij zich niet kan verweren. Staphorst vindt nu nergens gehoor voor zijn bezwaren tegen de grenswijziging. Niemand luistert naar onze argumenten.” Vooral de woningbouwplannen van Meppel in dit gebied roepen in Staphorst veel verzet op.

Staphorst is het niet eens met het voorstel van de provincie Drenthe, dat Meppel een stuk grond van Staphorst krijgt voor woningbouw. “De Staphorsters die in dat gebied wonen, willen voor geen goud bij zo’n grote stad als Meppel horen. Het zijn vooral eeuwenoude Staphorster families die zich zeer verbonden voelen met de grond en met onze gewoonten”, aldus de burgemeester. “Bovendien heeft Meppel die grond niet nodig omdat er ten noorden van Meppel ruimte genoeg is.”

Doorgaan

Staphorst wilde daarom van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken een oordeel, maar die adviseerde dat Drenthe door kon gaan met zijn plannen. Staphorst vond dat het advies niet deugde en stapte vorig jaar naar de rechtbank in Zwolle. Deze vond dat ze over de zaak geen oordeel kon vellen omdat het geen besluit, maar een advies van de staatssecretaris betrof.

De advocaat van Binnenlandse Zaken stelde donderdag dat dit argument ook voor de Raad van State geldt. “Het oordeel van de staatssecretaris is niet bindend, maar schat slechts de kansen van de provincie Drenthe in”, zei mr. C. Bitter. Zij vindt daarom dat de uitspraak van de rechtbank in stand moet blijven.

De Raad van State moet nu besluiten of Staphorst alsnog zijn recht kan halen, maar weet ook niet bij welke instantie dat dan zou moeten. “Wellicht is de Tweede Kamer dan de aangewezen plek”, suggereerde staatsraad W. Eekhof-De Vries. Over enkele maanden beslist de Raad van State definitief.

Reageer op dit artikel