nieuws

Schiphol voldoet nog niet aan geluidszone

bouwbreed

Schiphol kan dit jaar niet volledig voldoen aan de grenzen van de zogenoemde geluidszone, waarvoor momenteel een proefperiode geldt. Ook volgend jaar, als de zone wettelijk van kracht is, wordt dat volgens de luchthaven een zeer zware opgave. Schiphol werkt aan voorstellen om daar toch aan te ke voldoen. Dat antwoordt de luchthaven in een brief aan minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat.

De luchthaven stelt dat het onmogelijk is om in de proefperiode aan alle geluidsgrenzen te voldoen, omdat de Aanwijzing Schiphol nog niet is vastgesteld en nog niet aan alle voorwaarden voor de zone is voldaan. Vliegtuigen mogen daarom bij voorbeeld nog niet zuidelijk op de Zwanenburgbaan aanvliegen.

Ook kan de Aalsmeerbaan ’s nachts nog niet dicht. Zodra de Aanwijzing medio dit jaar is vastgesteld, zal Schiphol die maatregelen doorvoeren. In het gebruiksplan 1996 van Schiphol zijn lokale overschrijdingen van de geluidszone voorzien. Zo zullen in Zaanstad 2000 woningen meer overlast hebben dan de norm aangeeft.

De Commissie Geluidhinder Schiphol bestempelde de overschrijdingen vorige maand als onaanvaardbaar en adviseerde Jorritsma om maatregelen te nemen. De luchthaven wijst er daarentegen op dat het aantal geluidbelaste woningen wel aanzienlijk is verminderd: van 17.000 in 1995 naar 13.700 dit jaar. Schiphol voldoet wat dat betreft wel aan de norm.

Reageer op dit artikel