nieuws

Rijk financiert milieutechnologisch onderzoek

bouwbreed Premium

Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar f. 26 miljoen beschikbaar voor milieutechnologisch onderzoek in Nederland. Dat gebeurt via de Programmatische Bedrijfsgerichte Technologische Stimulering (PBTS). Bedrijven en samenwerkingsverbanden ke zich daarvoor tot en met 14 mei opgeven bij Senter in Den Haag.

De subsidie bedraagt maximaal 37,5 procent van de vastgestelde subsidiabele pokosten. Het maximale subsidiebedrag per po, per samenwerkingsverband en per aanvrager is f. 3 miljoen. Povoorstellen moeten met behulp van de formulieren uit de handleiding PBTS Milieutechnologie van Senter worden ingediend. Nadere inlichtingen verstrekt Senter via telefoon 070-3610436.

Reageer op dit artikel