nieuws

Premie risicofonds wordt

bouwbreed Premium

in ieder geval verdubbeld

Als gevolg van de strenge winter en vanwege het feit dat in de Bouwcao is besloten f. 750 miljoen van het risicofonds over te hevelen naar het vut-fonds, zal de premie met veel meer dan het – volgens de statuten maximale – percentage van 1 % stijgen. Dat komt neer op tenminste een verdubbeling van de huidige premie.

Frans Oremus

Iedereen begrijpt, zo stelt directeur Zweerman van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, dat na de strenge winter die we gehad hebben de premie omhoog moet. “Maar de nood is dit keer extra hoog omdat er net voor de winter f. 750 miljoen uit de kas is gehaald ten behoeve van het vut-fonds. Wij zullen het bestuur van het risicofonds, dat in mei vergadert, dan ook adviseren de premie met fors meer dan de maximaal toegestane 1% te verhogen. Want als we volgend jaar weer zo’n winter krijgen komen we in de problemen”, aldus Zweerman.

De SFB-directeur schat in dat het uit het risicofonds uit te keren bedrag de f. 850 miljoen zal overschrijden. Hier gaat 20% vanaf, omdat niet alle bouwvakkers in aanmerking komen voor een uitkering uit het risicofonds. Degenen die minder dan 90 aaneengesloten werkdagen in de bouw werkzaam waren krijgen een ‘vorst-ww-uitkering’.

Resteert nog altijd een bedrag van f. 680 miljoen dat het risicofonds moet uitbetalen. Aan het begin van het seizoen zat f. 900 miljoen in kas, wat het eindsaldo doet uitkomen op f. 220 miljoen. Bij de huidige premiestelling van 1,5% zal er in de loop van het jaar hooguit f. 90 miljoen bijkomen, zodat er aan het begin van de winter van ’96 ruim f. 300 miljoen in het fonds zou zitten. Bij een beetje winter is dat duidelijk te weinig.

Niet bekend

Bouwcao duurder

Een en ander heeft als gevolg dat de Bouwcao met terugwerkende kracht alsnog duurder uitpakt voor werkgevers. Partijen bij de cao hebben immers besloten f. 750 miljoen van het risicofonds naar het vut-fonds over te hevelen. Wanneer dit bedrag nu nog in kas zou zitten, zou de reserve van het risicofonds ruimschoots voldoende zijn en zou premieverhoging achterwege ke blijven.

Het SFB schat verder in dat bouwpoen door de strenge winter gemiddeld zes weken vertraging hebben ondervonden. De totale economische schade wordt op f. 4 tot f. 5 miljard becijferd.

Reageer op dit artikel