nieuws

Plantsoenendienst werkt vaak goedkoper dan hovenier

bouwbreed

Gemeenten die onderhoud en aanleg van groenvoorzieningen laten uitvoeren door de eigen plantsoenendienst zijn goedkoper uit dan wanneer ze een hoveniersbedrijf inschakelen. Voorwaarde is dan wel dat de plantsoenendiensten efficienter gaan werken.

Dit blijkt uit het rapport ‘Gemeente en openbaar groen’ dat werd samengesteld door de econoom S. Houtkamp. Hij stelde het rapport samen in opdracht van de afdeling Groen van de gemeente Barneveld. Een samenvatting van het onderzoek staat in het vakblad Tuin en Landschap.

De vice-voorzitter van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Gijsberts, prijst het onderzoek omdat het een genuanceerd beeld geeft van de problemen waarmee sommige gemeenten te maken hebben. Hij wijst er echter op dat gemeentelijke plantsoenendiensten niet altijd goedkoper werken dan particuliere bedrijven.

“Er zijn gemeenten die het onderhoud van het groen zelf goedkoper doen en er zijn gemeenten die dit niet lukt. Hierbij moet onder meer worden gekeken naar de inzet van dure machines. Een gemeente kan deze apparaten doorgaans minder vaak gebruiken dan een bedrijf. De dure aanschafkosten van de machines drukken zwaar op de begroting van de plantsoenendienst”, aldus Gijsberts.

Ook speelt de btw een belangrijke rol. Indien de groenbedrijven niet de wettelijke verplichting hadden btw te heffen, zouden de kosten in bijna alle gevallen lager zijn dan wanneer medewerkers van een gemeentelijke plantsoenendienst worden ingezet, zegt Gijsberts.

Te lange pauze

Houtkamp vergeleek de kosten die werden gemaakt door de gemeentelijke plantsoenendienst van Barneveld en door vier groenvoorzieningsbedrijven. Hij concludeert dat de kosten van onderhoud en aanleg van plantsoenen en parken relatief hoger zijn als de gemeente een particulier bedrijf in de arm neemt dan wanneer ze het werk laat uitvoeren door haar eigen plantsoenendienst. Het streven van de groenvoorzieners om winst te maken is een van de oorzaken. Ook Houtkamp vindt dat de btw een kostenverhogende factor is.

Zowel de medewerkers van de plantsoenendienst in Barneveld als het personeel van particuliere groenbedrijven zijn acht uur per dag op het werk aanwezig. Uit het onderzoek blijkt echter dat het gemeentepersoneel gemiddeld twee uur per dag minder werkt dan de particuliere groenvoorzieners. Dit komt onder meer door te lange pauzes. Als de leiding van een plantsoenendienst maatregelen neemt om efficienter te werken kan de gemeente de concurrentie met de particuliere bedrijven gemakkelijk aan, aldus Houtkamp.

Vakkundig personeel

De gemeenten maken ook ernstige fouten bij de berekening van de kosten die de plantsoenendienst maakt. Zo worden onder meer bedragen die voortkomen uit de behandeling van klachten over het groen meegerekend als ‘onkosten’ van de dienst groenvoorzieningen. Ook als een particulier bedrijf wordt aangetrokken, draait de gemeente zelf op voor de kosten van de klachtenbehandeling. Houtkamp onderkent overigens de stelling van de VHG dat zonder de verplichte btw-heffing de kosten van de particuliere groenvoorzieners lager zouden zijn.

Niettemin is het privatiseren van de gemeentelijke plantsoenendiensten een overbodige zaak als het gaat om kostenbesparingen, aldus Houtkamp. Wel is het noodzakelijk dat de plantsoenendiensten efficienter werken en jongere werknemers inzetten. Ook is het noodzakelijk om te kijken naar de vakkennis van nieuw personeel. De plantsoenendienst mag niet worden gebruikt om werknemers uit bijvoorbeeld de reinigingsdienst, die het werk niet meer aanke over te plaatsen als ze geen enkele kennis van groen hebben.

Reageer op dit artikel