nieuws

Noors voetbal treft maatregelen voor de winterstop

bouwbreed

Het Noorse voetbal krijgt in de loop van enkele jaren de beschikking over minimaal 19 nieuwe indoor-accommodaties, verspreid over het hele land. In totaal wordt hierin f. 150 miljoen geinvesteerd. De mogelijkheden voor training en wedstrijden tijdens de lange winterstop worden hierdoor belangrijk vergroot.

In de hoofdstad Oslo wordt gewerkt aan de realisatie van vier hallen, maar ook grotere steden als Stavanger, Bergen en Trondheim zijn bezig met poen.

Voor het dunbevolkte noordelijk deel van het land is door de nationale voetbalbond NFF in samenwerking met architectenbureau Biong en Biong een standaardmodel ontworpen, waarvoor de kosten op circa f. 3,5 miljoen per stuk komen. Het grootste deel hiervan wordt betaald uit rijkssubsidie en totogelden. De eigen kosten voor de plaatselijke overheid zijn dusdanig laag, dat diverse gemeentes die niet zijn opgenomen in het po op een wachtlijst zijn gezet.

Reageer op dit artikel